BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łączek Marcin
Title
Znaczenie wychowania w rodzinie
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 2, s. 115-127, bibliogr. 21 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Psychologia człowieka, Psychologia społeczna, Rodzina, Opieka nad dzieckiem, Wychowanie
Human psychology, Social psychology, Family, Childcare, Parenting
Abstract
Rezultatem wychowania rodzinnego winna być jednostka uspołeczniona, związana uczuciowo z określonymi zbiorowościami, skłonna i zdolna do twórczego uczestniczenia w określonej kulturze. Bardzo ważnym czynnikiem w rozwoju człowieka przez wychowanie jest wspólnota, a zwłaszcza wspólnota rodzinna. Świadomość posiadania dla siebie rodziców i rodzeństwa oraz poczucie pewności, że nie jest się odrzuconym, że należy się do każdego z członków rodziny, wywiera ogromny wpływ na rozwój uczuć. Najlepsze potencjalne warunki rozwoju dziecka stwarza rodzina naturalna pełna, ze względu na obecność zarówno matki, jak i ojca. To "my" jest posagiem na całe życie człowieka. Decyduje o jego przyszłej wartości społecznej i zdolności do życia we własnej, założonej przez siebie rodzinie. Wspólnota rodzinna przeżyta przez dziecko jest fundamentem do tworzenia wspólnot większych, szerszych. To właśnie ze wspólnoty rodzinnej wyrośnie z czasem przeżycie tej wspólnoty, jaką jest Ojczyzna. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biddulph, S. 1998. Jeszcze więcej sekretów szczęśliwego dzieciństwa, Poznań.
 2. Braun-Gałkowska, M. 1987. Psychologia domowa, Olsztyn.
 3. Bula, M. 1984. Rodzina środowiskiem pełnego rozwoju człowieka, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, pod red. F. Adamskiego, Kraków.
 4. Cudak, H. 1995. Szkice z badań nad rodziną , Kielce.
 5. Czapow, Cz. 1968. Rodzina a wychowanie, Warszawa.
 6. Głaz, S. 1980. Rodzina i dziecko, pod red. M. Ziemska, Warszawa.
 7. Głaz, S. Grzeszek, K. Wiśniewska, J. 1996. Rodzina. Biologiczne i psychologiczne podstawy jej funkcjonowania, Kraków.
 8. Grochociński, M. 1980. Kultura pedagogiczna rodziców, w: Rodzina i dziecko, pod red. M. Ziemska, Warszawa.
 9. Grzeszkiewicz, G. 1999. Rola pracy w wychowaniu rodzinnym dziecka w wieku przedszkolnym, "Wychowanie na co dzień" Nr 12.
 10. Janke, A.W. 1995. Uwarunkowania podmiotowości, w: Pedagogiczna relacja rodzina-szkoła - dylematy czasu przemian / red. Andrzej W.Janke, Bydgoszcz.
 11. Kutiak, K. 1998. Warunki wychowawcze rodziny środowiska wiejskiego: (wybrane zagadnienia), Warszawa.
 12. Narczewska, M. 2001. Czy kary są koniecznym składnikiem wychowania?, "Wychowanie na co dzień" Nr 9.
 13. Okoń, W. 1996. Wychowanie w rodzinie, w: Nowy Słownik Pedagogiczny, Warszawa.
 14. Pecyna, M.B. 1998. Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii klinicznej, Warszawa.
 15. Siemek, D. 1982. Problemy wychowawcze wieku przedszkolnego. Rodzina i dom, Warszawa.
 16. Siemek, D. 1986. Problemy wychowawcze wieku dorastania, Warszawa.
 17. Słownik języka polskiego, Warszawa 1988.
 18. Styrna, S. 1984. Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju osobowego dziecka, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, pod red. F.Adamskiego, Kraków.
 19. Sujak, E. 1972. Sprawy ludzkie, Kraków.
 20. Śledzianowski, J. 2000. Więź dzieci z ojcami w okresie wczesnoszkolnym, "Wychowanie na co dzień" Nr 6.
 21. Ziemska, M. 1969. Postawy rodzicielskie, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu