BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciak Grażyna
Title
Warunki pracy współczesnego pedagoga szkolnego - propozycje usprawnień - refleksje z prowadzonych badań
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 2, s. 129-158, bibliogr. 1 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Wychowanie, Pedagogika, Opieka nad dzieckiem
Parenting, Pedagogy, Childcare
Abstract
Szkoła i jej otoczenie, a tym samym zakres wymagań stawiany pedagogom w związku z modyfikacją ich funkcji przeszły w okresie reform pewną metamorfozę. Trudności jednak w pełnieniu zawodu pedagoga szkolnego poprzez okres ostatnich lat pozostały niezmienne. Pedagodzy szkolni wypełniają swoje obowiązki prawidłowo a powierzone zadania realizują z dużym zaangażowaniem. Istnieją jednak poważne rozbieżności pomiędzy zalecanymi a realizowanymi zadaniami przez tych nauczycieli. Pełny obraz problemów, z którymi stykają się pedagodzy w swojej pracy przedstawia analiza i wyniki badań. (...)Inspiracją do sformułowania propozycji, były postulaty publikowane w literaturze przedmiotu, własne doświadczenia, wnioski z przeprowadzonych rozmów z przedstawicielami tej grupy nauczycieli oraz analizy badań przeprowadzonych na wybranych populacjach współpracujących z pedagogiem w procesie wychowania. Wszystkie sformułowane postulaty mają na uwadze usprawnienie działań pedagoga szkolnego a tym samym pracy szkoły. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fornalski, M. 1988. Doświadczeń pedagoga szkolnego, w: "Problemy Opiekuńczo Wychowawcze" nr 7.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu