BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łaskarzewski Filip
Title
Geneza baśni oraz jej wpływ na rozwój osobowości dziecka
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 2, s. 159-173, bibliogr. 7 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Psychologia człowieka, Wychowanie, Pedagogika, Psychologia osobowości, Dzieci, Literatura
Human psychology, Parenting, Pedagogy, Personality psychology, Children, Literature
Abstract
"Baśnie mają głębokie znaczenie psychologiczne dla dzieci w każdym wieku, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka i to niezależnie od wieku i płci głównej postaci baśniowej. Bogactwo znaczeń osobistych dających się czerpać z baśni umożliwia dziecku dokonywanie bardzo różnych identyfikacji, w zależności od tego, jaki jest w danym momencie główny problem dziecka". Młody człowiek rozumie to wszystko bardzo dobrze (choć często podświadomie) i dopasowuje odpowiednie baśnie do siebie, do swoich wewnętrznych przeżyć i zależnie od swojego wieku utożsamia się z danym bohaterem ulubionej baśni, co pomaga mu w zrozumieniu lub zaakceptowaniu wielu rzeczy, na które często nie ma wpływu. Jeśli dziecko żywo reaguje na daną baśń lub też chce, by czytać mu ją po raz kolejny, oznacza to z pewnością, że zawarty w niej przekaz trafił do umysłu dziecka i potrzebuje ono tej opowieści aby moc rozwiązać jakieś swoje wewnętrzne dylematy. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bettelheim, B. (1996). Cudowne i pożyteczne. O znaczeniu i wartościach baśni. Warszawa.
  2. Jakuboze, A., Pobieżyńska, M.E., Zaczek, M. (2007). Baśń, oralność, zagadka. Studia i materiały (t. I). Warszawa.
  3. Konieczna, E. (2005). Baśń w literaturze i w filmie. Rola baśni filmowej w edukacji filmowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków.
  4. Ługowska, J. (1999). Folklor - tradycje i inscenizacje. Szkice literackofolklorystyczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  5. Ługowska, J. (2006). W Fantazjanie i gdzie indziej. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Uniwersytet Wrocławski.
  6. Martin, R. (2005). Głodna tygrysica i inne bajki buddyjskie. Bielsko-Biała.
  7. Wais, J. (2006). Ścieżki baśni. Symboliczne wędrówki do wnętrza duszy. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu