BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawa-Czajka Elżbieta
Title
" Co będziesz robić na emeryturze ? " - znaczenie pracy socjalnej wśród osób starszych
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 2, s. 189-197, bibliogr. 13 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Starzenie się społeczeństw, Emeryci, Jakość życia, Opieka socjalna
Ageing of the population, Pensioners, Quality of life, Social services
Abstract
Obecny świat nie jest nazbyt przyjazny ludziom starszym. Wydaje się, że istnieje pewnego rodzaju społeczne oczekiwanie na to, aby ustąpili jak najszybciej miejsca młodym, którzy muszą pracować, zdobywać kolejne stanowiska, realizować się zawodowo. Jeszcze nie tak dawno, zaraz po przemianach społeczno-politycznych lat 90-tych, granicą przydatności zawodowej było 40, a nawet 30 lat bowiem zmieniające się warunki gospodarcze wymagały nowych umiejętności, których nie gwarantowała rutynowa praca w realnym socjaliźmie. Stąd pojawiły się kariery 30 - latków kierujących dużymi firmami lub tworzących własne przedsiębiorstwa. Część tych karier okazała się nad wyraz krótkotrwała, inne przetrwały próbę czasu. Związana z emeryturą zmiana sposobu życia w większości krajów Europy Środkowowschodniej oznacza najczęściej brak aktywności, zwłaszcza mężczyzn, którzy często nie umieją zagospodarować wolnego czasu. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cieśla, J. 2009. O odpychaniu i przyciąganiu się młodości i starości, "Polityka", nr 52.
 2. Dudek, M. 2008. Wokół etyki niesienia pomocy psychologicznopedagogicznej, w: Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Łodź t. 11, nr 2.
 3. Dudek, M. 2007. Edukacja rodziców w świetle doświadczeń pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej z rodziną, w: Opozda, D. [red]: Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych. Lublin.
 4. Cieśla, J. 2009. O odpychaniu i przyciąganiu się młodości i starości, w: "Polityka", nr 52.
 5. Sawa-Czajka, E. 2010. System polityczny RP 1989-2010 (wybrane problemy), Krasnystaw. passim, szczegółowe dane dostępne są na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl, 17.12.2010.
 6. www.panipani.pl, 3.01.2010 r.
 7. Sawa-Czajka, E. 2010. Mediatyzacja polityki-polskie doświadczenia, w: Sawa-Czajka, E. (red.), Konteksty dziennikarstwa, Kielce.
 8. Sawa-Czajka, E. 2010. Kobiety w polityce - perspektywa międzynarodowa, www,novamedusa.net, 3.01.1010 r.hh
 9. http://www.seniorzyikomputer.strefa.pl/strona25.html, 17.12.2010 r.
 10. Sztajer, Z. 2009. Idea powstania i działalności uniwersytetów trzeciego wieku, http://www.koweziu.edu.pl/edukator/modules.php?op= modload&name=News&file=article&sid=188, 30.12.2009
 11. Borczyk, M. 2009. Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce - różnorodność rozwiązań prawno-organizacyjnych, http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/DDB3582FEA69F634C12572D60046C380/$file/Uniwersytety%20trzeciego%20wieku%20w%20Polsce.pdf, 31.12.2009 r.
 12. http://konferencjalutw2010.republika.pl, 31.12.2009 r.
 13. www.lutw.lublin. pl, 31.12.2009.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu