BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żukowska-Nawrot Karina
Title
Profilaktyka szkolna jako jedna z metod przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 2, s. 199-201, bibliogr. 5 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Pedagogika, Edukacja młodzieży, Wychowanie, Zagrożenia społeczne, Wykluczenie społeczne
Pedagogy, Youth education, Parenting, Social risks, Social exclusion
Abstract
Profilaktyka szkolna jest to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. Każda prawidłowo funkcjonująca szkoła powinna stworzyć swój własny program profilaktyczny, aby pomoc młodzieży w zorientowaniu się o zagrożeniach, które niesie ze sobą życie. Populację dzieci w wieku szkolnym podzielić możemy na 3 grupy : 1. niskiego ryzyka - do grupy tej zaliczane są osoby, które nie podejmują jeszcze ryzykownych zachowań, są przed inicjacją, 2. podwyższonego ryzyka - w grupie tej są już osoby, które mają za sobą pierwsze próby zachowań ryzykownych, 3. wysokiego ryzyka - należą tu osoby o utrwalonych zachowaniach ryzykownych. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Novotny, R. 2009. Zdravotnicka etika a ošetrovateľstvo. In: Gluchman,V.: Metodologicke a metodicke otazky bioetiky v sučasnosti, FF PU, Grafotlač Prešov.
  2. Novotny, R., Novotna, Z., Rybarova, Ľ. 2010. Etika v ošetrovateľstve. In: MOLISA 7 Medicinsko-ošetrovateľske listy Šariša , roč.2.
  3. Nowakowski, Z. 2008. Bezpieczeństwo narodowe - ewolucja pojęcia i zakresu, Warszawa.
  4. Nowakowski, Z. 2008. Przemoc i agresja a bezpieczeństwo imprez masowych, Rzeszów.
  5. Сиройч, С. 2008. Экономические проблемы современных крупных городов, "Aктуальные проблемы менеджмента", сборник научных трудов, Москва.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu