BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sirojć Zdzisław
Title
Proces metropolizacji i istota rozwoju współczesnych metropolii
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 2, s. 225-234, bibliogr. 14 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Aglomeracje miejskie, Miasto, Metropolizacja, Funkcje metropolitalne, Zarządzanie miastem
Urban agglomerations, City, Metropolisation, Metropolitan Functions, City management
Abstract
Proces kształtowania się współczesnych metropolii nazwany został metropolizacją. Metropolie to inaczej miasta poddane procesowi metropolizacji, a sama metropolizacja to odmiana współczesnej urbanizacji. Metropolizacja ściśle powiązana jest z globalizacją. To proces, w rezultacie którego niektóre wielkie miasta przejmują na siebie kierownicze funkcje w zarządzaniu postindustrialną gospodarką na ponadnarodowej (transnacjonalnej) płaszczyźnie. Istota procesu metropolizacji polega na zmianie relacji między metropolią a bezpośrednim otoczeniem lub zerwaniu więzi między nimi na korzyść konkurencji i współpracy z innymi metropoliami. W ten sposób ich działalność usługowa ulega umiędzynarodowieniu. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bassand, M. 1981. Villes, regions et societes, Presses Polytechniques Romandes, Lausanne.
 2. Bednarski, M.S. 1957. Geografia antyczna, PWN, Warszawa.
 3. Braudel, Ph. 1992. Wremia mira w: Materialnaja cywilizacija. Ekonomika i kapitalizm XV - XVII ww., Moskwa.
 4. Castells, M. 1982. Kwestia miejska, PWN, Warszawa.
 5. Friedmann, J. 1986. The World City Hipothesis, "Development and Change", Nr 17.
 6. George, P. 1956. Miasto, PWN, Warszawa.
 7. Goodall, B. 1987. The Penguin Dictionary of Human Geography.
 8. Hall, P. 1996. The Global City, "International Social Science Journal" Nr 147.
 9. Jałowiecki, B. 1999. Metropolie, Białystok.
 10. Jałowiecki, B. 2002. Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok.
 11. Jałowiecki, B., Szczepański, M. 2002. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa.
 12. Mumford, L. 1963. The City in History. Its origins, its transformations, and its prospects, London.
 13. Taylor, P. J., Walker, D.R.E., Beaverstock, J. V. 2002. Firms and their global service network, S. Sassen (red.), New York, London.
 14. Zwingle, E. 2003. Megamiasta, "National Geographic Poland" 1.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu