BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiński Andrzej
Title
Moralno - etyczne oblicze wolontariatu. Uwagi na margines pracy socjalnej
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 2, s. 235-240, bibliogr. 5 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Opieka socjalna, Wolontariat, Moralność, Etyka, Pomoc społeczna
Social services, Volunteering, Morality, Ethics, Social assistance
Abstract
Powoli zaczyna upowszechniać się świadomość, że każdy z nas będzie kiedyś stary, niedołężny, schorowany i będzie potrzebował pomocy, wsparcia, pocieszenia, i otuchy. Im wcześniej człowiek zrozumie te zagadnienia, tym łatwiej zrozumie on człowieka będącego w potrzebie. Wolontariat wyposaża człowieka jeszcze w jedną ważną cechę. Redukuje u niego lub pomniejsza jego własny egoizm. To są bardzo ważne konstatacje. Dlatego należy cieszyć się, że zjawisko wolontariatu przybiera na sile, umacnia się na całym świecie. (...) Zjawisko wolontariatu będzie się na świecie rozwijać, a to z tego względu, że wzrasta świadomość planetarna jako gatunku homo - sapiens. Ludzie wreszcie zrozumieją, że zamiast bratobójczych wojen lepsza jest wzajemna pomoc w postaci jaką jest wolontariat. Takie cele przyświecały autorowi tego tekstu, kiedy podejmował decyzję o jego redakcji. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Steuber, H. 2008. Ein moralisches Leben , Oldenburg Uni Presse 2008.
  2. Witwicki, Wł. 1927. Psychologia , Lwów.
  3. Wiedemann, M. 2004. Hilfe Und Hilfslosigkeit, Magdeburg Pad Hochschule.
  4. Hartmann, N. 1929. Ethik, Salzburgh.
  5. McKey, K. 1999. Charrity, London.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu