BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barczyk Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Efekty realizacji regionalnego programu operacyjnego w województwie zachodniopomorskim
The Outcomes of the Regional Operational Programme in Westpomerian Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 23-32, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Keyword
Regionalny Program Operacyjny
Regional Operational Programme (ROP)
Note
summ.
Abstract
Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie w opisowy sposób zadań, które postawił sobie zarząd województwa zachodniopomorskiego i poprzez środki z Unii Europejskiej próbuje je zrealizować. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 11 października 2007 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) to jedna z dróg realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Mówiąc wprost - RPO WZ to jeden z programów, które umożliwiają dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych w naszym regionie. (fragment tekstu)

The article presents the essence and the current state of progress of the Regional Operational Programme in West Pomerania. The presented figures show the essence and outline the desirability of expenditure incurred under the RPO WZ. Thus, author would like to thank you for obtaining access to the most recent data treating about the state of progress of the RPO WZ.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Badanie efektów działań informacyjnych na temat funduszy europejskich, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2011.
  2. Marut M., Próba oceny efektywności wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska na lata 2007-2014, Praca Naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 110, Wrocław 2010.
  3. Regionalny Program Operacyjny, Informacje Ogólne, Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Zachodniopomorskiem, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
  4. Sprawozdanie roczne: Wdrażanie RPO za rok 2010, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
  5. Sprawozdanie roczne za rok 2010 RPO WZ, Wydział Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.
  6. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2007-2013.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu