BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Będzieszak Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Problemy finansowania edukacji ponadgimnazjalnej w powiatach ziemskich
Issues of Financing Secondary Schools in Districts
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 33-43, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Keyword
Finansowanie oświaty, Edukacja młodzieży
Financing of education, Youth education
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie na problemy związane z finansowaniem części zadań oświatowych w powiatach ziemskich, tj. funkcjonowania publicznych liceów ogólnokształcących, profilowanych i techników.(fragment tekstu)

The aim of the article is showing issues of financing secondary schools and vocational secondary schools in districts. Financing of educational tasks in the districts, for the most part based on the educational part of the general subsidy. This is calculated based on the financial standard A, which is supposed to reflect the cost of education per pupil, which does not have specific educational needs. The analysis shows that the dif-ference between the actual expenditure on secondary schools and vocational secondary schools per pupil and financial standard A is growing. Districts differed in terms of spending per pupil of secondary school and vocational secondary school differed by 1.2 to 3.6 thousand zł. This difference was higher in the case of vocational schools, due to the fact that the same cost of education in such schools is higher. In some districts there was a very high increase in unit costs due to the declining number of students and lack of flexibility in adjusting resources to current needs. Rationalisation of these expendi-tures, however, will have to occur due to budgetary constraints.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bilecki P., Bony edukacyjne. Granice urynkowienia edukacji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
  2. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  3. Education at Glance 2010 - OECD Indicators, OECD 2010.
  4. Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
  5. Fuente A. de la, Ciccone A., Kapitał ludzki w gospodarcze globalnej opartej na wiedzy, Raport końcowy dla Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisja Europejska 2002, www.men.gov.pl.
  6. K. Gawroński, A. Stefan, Zarządzanie placówką oświatową, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
  7. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, Wydawnictwo Prawni-cze LexisNexis, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów 2006.
  8. Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu