BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowski Piotr (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Zmarlicki Krzysztof (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
Title
Koszty pracy w ekologicznej i konwencjonalnej produkcji jabłek w Polsce
The Costs of Human Labor for Organic and Conventional Apple Production in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 47-51, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Produkcja owoców, Koszty pracy, Produkcja proekologiczna
Production of fruits, Labour costs, Pro-ecological production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wyniki badań kosztów pracy w sadach jabłoniowych dla produkcji konwencjonalnej i ekologicznej, przeprowadzonych w latach 2009-2012 w gospodarstwach sadowniczych centralnej Polski. Owoce z produkcji ekologicznej charakteryzowały się większymi o 12,4% kosztami pracy ludzkiej, głównie z racji większych nakładów pracy przy odchwaszczaniu i utrzymaniu gleby w sadzie. (abstrakt oryginalny)

The production costs and the inputs of human labor for organic fruit production of apples, were evaluated and compared to the conventional production for those fruits. The basis of research were data from twenty commercial fruit farms, twelve farms with conventional and eight with organic production. The main problem in organic production were costs of weed control and soil cultivation. The inputs of human labor were higher in organic production of apples than in conventional one, they were 12,5 % higher what constituted about 40 hours per 1 ha. The total inputs of human labor turned out to be closely correlated to yields and inputs of human labor for picking of fruit for both modes of production. The correlation between total inputs of human labor and inputs for weed control turned out to be not significant, even though the inputs for weed control constituted 1/3 of total inputs of human labor in organic production. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ascard J., Håkansson B., Hansson A., Stridh H., Söderlind M. 2010: Cost price calculation for organically and conventionally grown apples in Sweden, SLU Alnarp, www.ecofruit.net/2010/46_RP_J_Ascard_B_Hakansson_A_Hansson_et_al_S304bis312.pdf, dostęp 28.02.2013 r.
  2. Brodzińska K. 2010: Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle uwarunkowań przyrodniczych i systemu wsparcia finansowego, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10(25), s. 12-21.
  3. Brzozowski P., Zmarlicki K. 2010: Economics of organic apple and strawberry production in Poland in the years 2007-2009, J. Fruit Ornam. Plant Res., nr 18(2), s. 255-264.
  4. Brzozowski P., Zmarlicki K. 2012: Economics of organic apple, strawberry and sour cherry production in Poland in the years 2009-2012, J. Fruit Ornam. Plant Res., nr 20(2), s. 5-12.
  5. Gianessi L., Williams A. 2011: European organic apple production demonstrates the value of pesticides, International pesticide Benefits Case Study, No.44. CropLife Fundation, Crop Protection Research Institute.
  6. Stockert T. 2006: Kalkulation in ökologischen Apfelanbau, www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1164261/index.html, dostęp 28.02.2013 r.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu