BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czudec Adam (Uniwersytet Rzeszowski), Kata Ryszard (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Miejsce rolnictwa w gospodarce regionów - wzajemne relacje i ich znaczenie ekonomiczne
Agriculture in Regional Economy - Relationships and its Economic Role
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 58-63, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój gospodarczy regionów, Pomoc publiczna, Środki publiczne
Agriculture, Economic development of regions, Public aid, Public funding
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem pracy była próba oceny powiązań między sferą rolnictwa a poziomem rozwoju ekonomicznego regionów przy uwzględnieniu skali wsparcia rolnictwa i regionów środkami publicznymi. Stwierdzono małe znaczenie rolnictwa w kształtowaniu poziomu rozwoju gospodarczego regionów. Ponadto, mimo szerokiego zakresu wspierania rozwoju regionów słabiej rozwiniętych, dysproporcje międzyregionalne pozostają w dalszym ciągu bardzo duże. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to identify economic relationships between agricultural development factors and regional economy in the context of regional public support level in Poland. The main conclusion is that there is a marginal role of agriculture sector in regional development participation and despite of growing public funds transfer for the several years - to develop farms and regional economy, there are still big interregional disparities. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamowicz A . 2005: Przesłanki rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa i zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, Zag. Ekon. Roln., nr 1(302), s. 17-32.
  2. Capello R. 2009: Space, Growth and Development, [W:] R. Capello, P. Nijkamp E. Elgar (red.), Handbook of Regional Growth and Development Theories, Cheltenham UK, Northampton, MA, USA, s. 33-52.
  3. Czudec A. 2009: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 101-104.
  4. Czudec A. 2010: Znaczenie transferów z budżetu państwa w kształtowaniu sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne, nr 1-2, s. 102-105.
  5. Czyżewski A. 2007: Miejsce rolnictwa w gospodarce rynkowej, [W:] A. Czyżewski (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej - ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, s. 17-23.
  6. Kowalewski G. 2003: Metody porządkowania liniowego, [W:] J. Dziechcian (red.), Ekonometria, metody, przykłady, zadania, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 287.
  7. Wilkin J. 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa - nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie, [W:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa - kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa, s. 17-40.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu