BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domagalska-Grędys Marta (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Zastosowanie LGCM do oceny zmian dochodów w gospodarstwach zrzeszonych z uwzględnieniem modeli zachowań Chrisa Argyrisa
Using LGCM To Estimate Income Changes In Farm Associated Including The Behavioral Models Of Chris Argyris
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 64-69, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Grupy strategiczne, Modelowanie systemowo-dynamiczne, Dochody gospodarstw domowych
Strategies groups, System dynamics modelling, Household income
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było wskazanie najlepszych wyników modelowania dynamicznego Latent Growth Curve Model (LGCM) w zrzeszonych gospodarstwach jednego z pięciu typów produkcyjnych. W analizie LGC zmienną zależną był dochód gospodarstw i zmiennymi niezależnymi dwa modele zachowań koncepcji Chrisa Argyrisa. Badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu przeprowadzono wśród 290 zrzeszonych gospodarstw województwa małopolskiego w 2008 r. Realizacja koncepcji badawczej pozwoliła określić warunki zmiany dochodu, ich kierunek przed i po wstąpieniu gospodarstw do grupy. Stwierdzono m.in., że na integracji mogą zyskać ekonomicznie mali producenci, oni też szybciej mogą zmienić styl zachowania na model 2 - rekomendowany przez Argyrisa. Przystąpienie do grupy jest szczególnie opłacalne w długotrwałej perspektywie dla mniejszych gospodarstw warzywniczych. (abstrakt oryginalny)

The complexity of the situation of the associated farms prompts for use in advanced statistical methods such as LGCM. The results of modeling for a vegetable farms. It was assumed that the input to the group affects the income/costs but also is associated with a behavior model of Chris Argyris. The research shows the income situation improves, especially for farms with lower incomes before joining the group, increasing the cost of direct and dominant model 1 Argyris after integration. This indicates an opportunity especially for small farms, because they improve the most income but also can quickly change the pattern of behavior (through training). (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Argyris Ch., Schon D.A. 1976: Theory in practice. Increasing professional effectiveness, The Journal of Higher Education, nr 47, s. 113-115.
  2. Domagalska-Grędys M. 2007: Ocena skłonności producentów rolnych do podejmowania działań grupowych - próba adaptacji modeli Chrisa Argyrisa, Postępy Nauk Rolniczych, nr 4, s. 97-107.
  3. Domagalska-Grędys M. 2010: Czynniki kształtujące zmianę dochodu współpracujących gospodarstw grup producenckich z województwa podkarpackiego, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 97, z. 4, s. 45-53.
  4. Domagalska-Grędys M. 2012: Rozwój gospodarstw rolnych poprzez działania grupowe producentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Rozprawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków.
  5. Konarski R. 2004: Analiza zmiany z zastosowaniem analizy latentnych krzywych rozwojowych, ASK, Społeczeństwo, Badania i Metody, nr 13, s. 1-20.
  6. Meredith W., Tisak J. 1990: Latent curve analysis, Psychometrika, nr 55, s. 107-122.
  7. Sagan A. 2003: Model pomiarowy satysfakcji i lojalności, StatSoft.
  8. Sroka W. 2009: Wykorzystanie modelu równań strukturalnych do oceny kapitału ludzkiego na sukces przodujących gospodarstw województwa podkarpackiego, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 96, z. 4, s. 195-203.
  9. Willett J.B., Sayer A.G. 1994: Using covariance structure analysis to detect correlates and predictors of individual change over time, Psychological bulletin, nr 116, s. 363-381.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu