BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Doświadczenia władz stanowych i samorządowych w USA w stosowaniu budżetu dwuletniego
Experiences of State and Local Government Authorities in the United States with Biennial Budgeting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 72-82, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Keyword
Budżet, Budżet samorządu terytorialnego, Planowanie budżetowe
Budget, Local budget, Budget planning
Note
summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie rozwiązań w zakresie najprostszej formy wieloletniego planowania budżetowego, jaką jest budżet dwuletni (biennial budget), stosowanych przez władze stanowe i lokalne w USA. Zasadniczą uwagę skupiono w nim na zaletach i wadach procesu budżetowania dwuletniego oraz ewolucji w podejściu do tej innowacji budżetowej.(fragment tekstu)

This article aims to show solutions of biennial budgeting used by state and local government in the United States. The principal interest is focused on advantages and disadvantages of biennial budgeting process and the evolution of this innovation. The ongoing U.S. debate over implementing of biennial budgeting, however, seems to be unresolved. The argument, which may outweigh are proposals for the use biennial budgeting by federal government.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bailey M., Biennial Budgets in Washington's Cities and Counties, w: Budget Sugges-tions for 2004, MRSC, Seattle, "Information Bulletin" 2003, No. 536.
 2. Biennial Budgeting, The Congress of the United States, Congressional Budget Office, "Staff Working Paper"", Nov. 1987.
 3. Biennial Budgeting on the Horizon?, "OMB Watch" 2010, Vol. 11, No. 17.
 4. Blom B., Guajardo S., Multi-year Budgeting: A Primer for Finance Officers, "Government Finance Review", Feb. 2000.
 5. Budget Processes in the States, National Association of State Budget Officers 2008.
 6. Budget Suggestions for 2011, MRSC, Seattle, "Information Bulletin" 2010, No. 536.
 7. Christiansen P., When multi-year budgeting makes sense, "Government Finance Re-view‖, Oct. 2004, http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6642/is_5_20/ ai_n29127625/.
 8. Jackson A., Taking the Plunge: The Conversion to Multi-year Budgeting, "Government Finance Review", Aug. 2002.
 9. Recommended Budget Practices: A Framework For Improved State and Local Govern-ment Budgeting, National Advisory Council on State and Local Budget, GFOA, Chicago 1998.
 10. Snell R.K., State Experiences with Annual and Biennial Budgeting, National Conference of State Legislatures 2010.
 11. States' Revenue Estimating: Cracks in the Crystal Ball, Pew Center on the States, Washington D.C. 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu