BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński), Będzieszak Marcin (Uniwersytet Szczeciński), Lubińska Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Budżet efektów samorządu terytorialnego (Best) - koncepcja i uwarunkowania
Performance Budgeting in Local Government - Concepts and Conditions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 83-95, tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Keyword
Budżet zadaniowy, Budżet samorządu terytorialnego
Task budget, Local budget
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie specyfiki autorskiej koncepcji wdrażania budżetu zadaniowego na szczeblu samorządowym zwanej budżetem efektów samorządu terytorialnego.(fragment tekstu)

Performance budgeting as a modern method of financial management is being increasingly used in local practice. Lack of regulation in this area allows for great freedom in the design of this tool, as well as in its application. The intention of the authors was to create a coherent, universal concept of the performance budgeting for local government, which may be applicable for all levels of local and regional government. The process of creating a tasks structure consistent with the methodology allows to show specific characteristics of local government units, both in the structure of the tasks, as well as parts of efficiency. It is worth noting that the concept of performance budgeting for local government assumes the use of information obtained about the effects of public spending, ie the use of measures of effectiveness and efficiency.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej na interpelację poseł Bożeny Szydłowskiej w sprawie wdrażania i funkcjonowania w samo-rządach budżetów zadaniowych (7345), 18-20.02.2009, http://sejmometr.pl/ interpelacja/xrgjN/1.
  2. Urbaniak B., Bohdziewicz P., Raport końcowy opracowany na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu pt. "Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej", Kutno 2009, s. 21.
  3. Franek S., Będzieszak M., Lubińska T., Wdrażanie budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego, "Finanse" - czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN 2010, nr 2 (3).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu