BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaki Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, Krynica-Zdrój, 22-25.10.2014 rok
Source
Przegląd Organizacji, 2014, nr 10, s. 52-54
Keyword
Globalizacja gospodarki, Restrukturyzacja, Kryzys gospodarczy, Konferencja naukowa
Economic globalization, Restructuring, Economic crisis, Scientific conference
Abstract
W dniach od 22 do 25 października 2014 roku w Krynicy-Zdroju odbyła się już po raz dziewiętnasty międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problematyce restrukturyzacji, którą zorganizowała Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Fundacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem konferencji było szerokie i wieloaspektowe spojrzenie na możliwości wykorzystania restrukturyzacji w celu sprostania nowym wyzwaniom gospodarki globalnej - w tym nowym możliwościom i szansom rozwojowym, ale także zagrożeniom, jakie ona wraz z sobą niesie. Tym samym konferencja eksponowała trend, że z jednej strony globalna perspektywa postrzegania procesów gospodarczych ukazuje nowe możliwości i szanse rozwojowe, z drugiej zaś zwraca uwagę na doświadczenia globalnego kryzysu gospodarczego, które ukazały także "ciemną stronę" globalizacji jako czynnika sprzyjającego rozprzestrzenianiu się sytuacji kryzysowych w wymiarze międzynarodowym. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, red. R. Borowiecki, A. Jaki, UEK - Fundacja UEK, Kraków 2014.
  2. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych. Modele - metody - procesy, red. R. Borowiecki, J. Kaczmarek, UEK - Fundacja UEK, Kraków 2014.
  3. Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych. Współpraca - kooperacja - sieci, red. R. Borowiecki, T. Rojek, UEK - Fundacja UEK, Kraków 2014.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu