BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goryńska-Goldmann Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wojcieszak Monika (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Gazdecki Michał (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Absorpcja środków w ramach wybranych działań PROW 2007-2013 w Wielkopolsce i jej regionalne zróżnicowanie
Founds Absorption in Selected Founds from the RDP 2007-2013 in Wielkopolska Region and its Regional Differentiation
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 75-80, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Zróżnicowanie regionalne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Arable farm, Agricultural production, Regional diversity, Rural Development Programme
Note
streszcz., summ.
Country
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstract
Celem badań była ocena stopnia absorpcji środków w ramach działania 112., 121., 311. oraz 312. PROW 2007-2013 przez wielkopolskie gospodarstwa rolne. Średnie wartości udzielonego wsparcia w ramach działań 121., 311. i 312. były zróżnicowane regionalnie. Wyróżniono powiaty cechujące się wysokim i niskim wsparciem udzielonym gospodarstwom rolnym. Wysoką pomoc finansową uzyskaną przez producentów rolnych w ramach ww. działań wiązano z ich rozwojem, aktywnością inwestycyjną i przedsiębiorczością. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was evaluation of founds absorption by farms in operations 112., 121., 311. and 312. of RDP Programme 2007-2013 in Wielkopolska. It was found that mean amount of the subsidies differ regionally. There are districts with high and with low amount of financial support received by farms from the RDP Programme. High amount of received subsidies can by linked with farms development, investments activity and entrepreneurship. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Goryńska-Goldmann E., Wojcieszak M. 2013: Zróżnicowanie regionalne w pozyskiwaniu środków unijnych w ramach wybranych działań. PROW 2007-2013 w Wielkopolsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 3.
  2. Informacja na temat realizacji PROW 2007-2013. 2012: Materiały MRiRW, Warszawa.
  3. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). 2011: Materiały MRiRW, Warszawa, 2011.
  4. Rozporządzenie MRiRW w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 z dn. 13 lipca 2010 r., Dz.U., nr 129, poz. 868.
  5. Wysocki F., Lira J. 2005: Statystyka opisowa, Wyd. AR Poznań, s. 21-23, 63.
  6. www.arimr.gov.pl, dostęp 01.02.2013.
  7. www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/ponad-247-miliarda-zlotych-wyplacila-arimr-z-prow-2007-13-polska-jest-liderem-realizacji-programu-w-unii-europejskiej.html, dostęp 02.02.2013.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu