BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowska Barbara (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Otwarta innowacja jako koncepcja współczesnych innowacji
Open Innovation as a Concept of Modern Innovation
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 92-96, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Projekty innowacyjne, Polityka innowacyjna, Innowacyjność, Innowacyjność przemysłu, Otwarte innowacje
Innovative Projects, Innovation policy, Innovative character, Industry innovation, Open innovation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była ocena stopnia zaangażowania przemysłu spożywczego i przetwórstwa przemysłowego w realizację założeń modelu otwartej innowacji. Jest ona alternatywą dla realizowanej powszechnie zamkniętej innowacyjności, która staje się coraz mniej efektywna. Z przeprowadzonej analizy wynika, że model otwartych innowacji nie jest domeną polskiej gospodarki. Wskazuje na to niska skłonność przedsiębiorstw do kooperacji z innymi podmiotami i wspólnego opracowania innowacyjnych przedsięwzięć. Jedną z ważniejszych przyczyn takiego stanu jest niski poziom zaufania społecznego. Nie sprzyja to tworzeniu trwałych więzi, które w koncepcji otwartych innowacji stanowią podstawę udanych wdrożeń. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the concept of open innovation. It is an alternative to less effective concept of closed innovation. The analysis shows that the model of open innovation is not a domain of the Polish economy. It is indicated by the low propensity of enterprises to cooperate with others and work together to develop innovative projects. The main reason for this is the low level of social trust. Is not conducive to building lasting relationships, which are critical to successful implementations in the open innovation model. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A. 2012: Drzemiący tygrys, spętany orzeł. Dylematy polskiej debaty o polityce innowacyjnej, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
  2. Chesbrough H. 2003: Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston.
  3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010. 2012: GUS, Warszawa.
  4. Fritsch M. 2001: Co-operation in Regional Innovation Systems, Regional Studies, nr 35(4), s. 297-307.
  5. Gassmann O., Enkel E., Chesbrough H. 2010: The Future of Open Innovation, R&D Management, vol. 40(3), s. 213-221.
  6. Grzybowska B. 2012: Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce - ujęcie regionalne, UWM, Olsztyn.
  7. Porter M.E. 2001: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
  8. Schumpeter J. 1960: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
  9. Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050, Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl/files/upload/8383/MG_WIZJA.pdf, dostęp 4.03.2013.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu