BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gugała Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Zarzecka Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Sikorska Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Stefaniak Eugeniusz (Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie)
Title
Aspekty ekonomiczne produkcji biopaliw z rzepaku
Economic Aspects of Biofuels Production From Rapeseeds
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 97-100, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Olej rzepakowy, Biopaliwa, Rzepak, Ocena opłacalności produkcji
Canola oil, Biofuels, Rape (plant), Estimation of profitability production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Badania przeprowadzono w Rolniczej Wytwórni Biopaliw Płynnych na własny użytek w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W doświadczeniu przeprowadzono ekonomiczną analizę przetworzenia rzepaku na biopaliwo. Celem badań było przeprowadzenie ekonomicznej analizy produkcji biodiesla z rzepaku na cele własne gospodarstwa. Z przeprowadzonych badań wynika, że koszt produkcji w Rolniczej Wytwórni Biopaliw Płynnych na własny użytek 1 litra estrów metylowych oleju rzepakowego wyniósł 7,36 zł i w chwili obecnej jest wyższy o 1,71 zł w porównaniu z olejem napędowym. (abstrakt oryginalny)

The study was conducted in the "Agricultural plant of liquid biofuels for their own use" in Podlaski Agricultural Advisory Centre in Szepietowo. The experiment was conducted economic analysis of the processing of rapeseed for biofuel. The aim of the study was to conduct an economic analysis of the production of biodiesel from oilseed rape for the purposes of their own holdings. The study shows that the cost of production in the 'factory farming liquid biofuels for their own use "1 liter of rapeseed oil methyl esters amounted to PLN 7.36 and currently higher by 1.71 PLN compared to diesel. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bieniek J., Molendowski F., Kopa D. 2010: Analiza opłacalności produkcji estrów metylowych oleju rzepakowego na przykładzie wytwórni rolniczej W-400, Inż. Roln., 1(119), s. 63-71.
  2. Budzyński W., Bielski S. 2004: Surowce energetyczne pochodzenia rolniczego. Cz. I. Biokomponenty paliw płynnych, Acta Sci. Pol., Agricultura, 3(2), s. 5-14.
  3. Dobek T. 2005: Ekonomiczne i energetyczne porównanie różnych technologii produkcji rzepaku uprawianego na biodiesel, Acta Agroph., 6(3), s. 592-603.
  4. Dobek T., Dobek M., Ondřej Š. 2010: Ocena efektywności ekonomicznej i energetycznej produkcji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego wykorzystywanych do produkcji biopaliw, Inż. Roln., 1(119), s. 161-168.
  5. Dzieniszewski G. 2009: Wybrane aspekty ekologiczne i ekonomiczne zasilania silników Diesla paliwami roślinnymi, Inż. Roln., 6(115), s. 45-51.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu