BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jąder Karolina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Wpływ wieku i płci na zachowania studentów na rynku piwa
Influence of Age and Gender on the Students Behavior on the Beer Market
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 118-123, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rynek piwa, Zachowania konsumenta, Preferencje konsumenta
Beer market, Consumer behaviour, Consumer preferences
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było określenie wpływu płci i wieku na zachowania studentów na rynku piwa. Analizę oparto na danych pierwotnych, pochodzących z badań ankietowych, przeprowadzonych wśród 220 studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Stwierdzono, iż obydwie z cech różnicują preferencje i zachowania studentów, przy czym wpływ płci był w tym wypadku większy. Dowiedziono, że zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet piwo było ulubionym alkoholem, jednak studenci pili je częściej. Studentki spożywały piwo najchętniej w pubach i restauracjach, natomiast mężczyźni u siebie w domu. Kobiety zdecydowanie bardziej preferowały piwa smakowe, a ich ulubione marki to Redd's, Lech i Desperados. U mężczyzn pierwsze miejsca zajmowały Lech, Tyskie i Żubr. Stwierdzono także, że wraz z wiekiem spadało zainteresowanie studentów piwem, a także częstotliwość jego spożycia. Wiek respondentów nie różnicował znacząco preferowanych marek. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study were to determine the influence of sex and age on the behavior of students on the beer market. The analysis is based on primary data from the survey, conducted among 220 students at the University of Life Sciences in Poznań. It was found that both of the characteristics differentiate students preferences behaviors and the influence of sex in this case is larger. Demonstrated that both man and women beer is the favorite alcohol, but man often drink it. Women prefer to consume beer in pubs and in restaurants, while the men at home. Women much more prefer flavored beers, and their favorite brand are Redd's, Lech and Desperados. At men in first place is Lech, and then Tyskie and Żubr. It was also found that, with age fall the students interest of the beer and frequency of consumption. Age of the respondents did not differentiate significantly preferred brands. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jachnis A. 2007: Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenta, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Warszawa.
  2. Kaczmarczyk S. 2011: Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa.
  3. Kieżel E. 2010: Konsument i jego zachowanie na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
  4. www.poradnikhandlowca.pl, dostęp 2013.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu