BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Patrzałek Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Dług podsektora samorządowego a samodzielność finansowa jednostki samorządu terytorialnego
Debt of Subnational Government Versus Financial Autonomy of Self-Government Entity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 185-190
Issue title
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Keyword
Finanse samorządu terytorialnego, Dług publiczny, Gospodarka samorządowa
Local government finance, Public debt, Local government economy
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie istoty samodzielności finansowej jednostki samorządu terytorialnego, ustalenie czynników makroekonomicznych wpływających na jej zakres oraz wykazanie potrzeby uwzględniania samodzielności finansowej przy wprowadzaniu ograniczeń dotyczących poziomu długu podsektora samorządowego.(fragment tekstu)

The purpose of this paper is to present the issue of the financial autonomy of local government entity and to consider the macroeconomic determinants affecting its scope. The article takes also into account the need to include the financial autonomy in the process of implementation of subnational debt restrictions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu