BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowska-Marczak Krystyna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Zagrożenia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego - aspekt finansowy
Threats to the Development of Local and Regional Government Units - the Financial Aspect
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 76, s. 191-202, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Samorząd terytorialny, Inwestycje, Finanse samorządu terytorialnego, Zadłużenie, Wydatki inwestycyjne, Deficyt budżetowy
Local government units, Local government, Investment, Local government finance, Indebtedness, Investment expenditures, Budget deficit
Note
summ.
Abstract
Narastający od trzech lat w Polsce deficyt budżetowy i w konsekwencji dług publiczny spowodował nasilenie dyskusji temu problemowi poświęconych. Cechuje je różnorodność stanowisk i propozycji ograniczania tego zjawi-ska. Początkowo koncentrowano się na roli w tym procesie sektora rządowego - centralnego, aktualnie toczy się debata nad udziałem w tym układzie sektora samorządowego. Wyraźnie występuje dążenie do wprowadzenia limitów zadłużenia na tym szczeblu. W tym kontekście powstaje pytanie nie tylko o udział sektora samorządowego w zadłużeniu finansów publicznych, ale także o to, czy proponowane ograniczenia nie spowodują zagrożenia dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego (JST). Aby to stwierdzić, trzeba orzec, co się rozumie pod pojęciem rozwoju i ja-kie czynniki go charakteryzują. W tym kontekście konieczna jest koncentracja na wydatkach majątkowych i inwestycyjnych w okresie przełomu światowego kryzysu, tj. w latach 2008-2009. Ponadto niezbędne jest wskazanie wydatków związanych z realizacją programów unijnych. I wreszcie przedstawienie relacji deficytu jednostek samorządu terytorialnego do dochodów. Ze względu na rozbieżność danych w pełni uzasadnione jest wykorzystanie informacji zawartych w sprawozdaniach Regionalnych Izb Obrachunkowych.Przeprowadzona analiza będzie podstawą do przedstawienia ocen związanych z rządowymi projektami zmian i konsekwencjami, jakie mogą przynieść, zagrażając rozwojowi jednostek samorządu terytorialnego.(fragment tekstu)

Growing budget deficit and public debt induce an impulse to seek ways to reduce their levels. This process affects local and regional government units too. The article aims to answer the question about whether the restrictions being planned and the limita-tions introduced by the Ministry of Finance' regulation of 23 December 2010 will not decelerate the units' development, as well as thinning out their chances of raising EU funds.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Janowska H., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w infrastrukturę gminną jako narzędzie wspierające rozwój lokalny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 360, Szczecin 2003.
  2. Kogut-Jaworska M., Finansowe narzędzia strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego a zarządzanie ryzykiem w procesie wdrażania monitoringu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 26, Poznań 2010.
  3. Korol J., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
  4. Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, red. Z. Niewiadomski, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2001.
  5. Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2009 r., Warszawa 2010.
  6. Swianiewicz P., Czy potrzebne są nowe regulacje zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce?, w: Stan zadłużenia samorządów a możliwości finansowania inwestycji, BGK Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu