BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewczyk Roman, Soboń Dariusz
Title
Kierunki reform systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2008, nr 2, s. 165-171, bibliogr. 18 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Samorząd terytorialny, System finansowania, Budżet samorządu terytorialnego
Local government, System of financing, Local budget
Abstract
Pojęcie finansów samorządu terytorialnego może być rozpatrywane w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym. W ujęciu podmiotowym finanse samorządu terytorialnego w Polsce to finanse gmin, ich związków oraz organów je reprezentujących (chodzi więc tutaj o władze gminne, jak i jednostki im podporządkowane, nawet jeśli te ostatnie posiadają dużą niezależność organizacyjną i finansową). W ujęciu przedmiotowym finanse gmin to przede wszystkim ich gospodarka budżetowa oraz wszystkie zjawiska związane z jej funkcjonowaniem, takie jak: opracowywanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu. Jednostki samorządu terytorialnego powstały w procesie decentralizacji administracji publicznej, więc system finansów publicznych również powinien odzwierciedlać rozszerzającą się decentralizację wykonywanych zadań publicznych, czyli inaczej decentralizację zasobów środków publicznych, jak również decentralizację uprawnień władczych w zakresie pozyskiwanych i wykorzystywanych publicznych środków finansowych. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borodo, A. 1995., Podatek od nieruchomości w systemie finansów samorządu terytorialnego, Toruń.
 2. Borodo, A. 2000, Finanse Publiczne Rzeczypospolitej Polskiej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 3. Brol, R. 1996. Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego. in: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, PN AE we Wrocławiu Nr 785, Wrocław.
 4. Broszkiewicz, R. 1996. Mechanizmy i instrumenty sterowania procesami rozwoju gospodarki lokalnej i samorządowej w Polsce, in: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, PN AE we Wrocławiu Nr 734, Wrocław.
 5. Buchanan, J.M. 1997. Finanse publiczne w warunkach demokracji, PWN, Warszawa.
 6. Buhler, P. 2002. Zarządzanie, Wyd. Helion Gliwice.
 7. Bukowski, Z., Jędrzejewski, T., Rączka, P. 2003. Ustrój samorządu terytorialnego, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 8. Chmara, M. (red). 1999. Leksykon samorządu terytorialnego, Warszawa.
 9. Dolnicki, B. 2003. Samorząd terytorialny, Zakamycze, Kraków.
 10. Fryderyk, J. 1996. Podatki i opłaty w dochodach gmin, Zielona Góra.
 11. Gajl, N. 1996. Modele podatkowe. Podatki lokalne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 12. Gorzelak, G. (red.). 2009. Geografia polskiego kryzysu. Kryzys peryferii czy peryferia kryzysu?, red. Regional Studies Association, Warszawa.
 13. Hanusz, A., Niezgoda, A., Czerski, P. 2006. Dochody budżetu gminy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 14. Nowacka, E.J. 2005. Polski samorząd terytorialny, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
 15. Szewczuk, A. 2003. Czy polski system wspiera rozwój lokalny?, in: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, pod. red. A.Pomorskiej, UMCS, Lublin.
 16. Sztando, A. 2001. Konkurencyjność gospodarcza a kreowanie dochodów w gminnej polityce budżetowej, in: Konkurencyjność miast i regionów, wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 17. Sztando, A., Bochdziewicz, P., Borkowska, S. 1995. Lokalna polityka na rynku pracy - na przykładzie województwa łódzkiego, UŁ-ON-BEPiSP, Łódź.
 18. Trojanek, M. 1994. Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych, AE w Poznaniu, Poznań 1994.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu