BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimkowska Regina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu
The Passenger Cars Industry in the Changing Environment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 549-560, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Keyword
Przemysł motoryzacyjny, Otoczenie biznesu
Automotive industry, Business environment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorka przedstawia przemysł motoryzacyjny w zmieniającym się otoczeniu ekonomicznym, polityczno-prawnym i społecznym. Można tutaj m.in. wskazać na zmiany w przemyśle motoryzacyjnym, które oddziaływały na samą branżę, gospodarkę, społeczeństwo. W ostatnich kilkudziesięciu latach przemysł ten dostosowywał się do regulacji prawnych, do zmian społecznych czy gospodarczych. Mało kto w 1895 r. w USA pomyślał, że wyprodukowanie czterech samochodów osobowych daje początek nowej erze w dziejach ludzkości. Czterdzieści lat później w 1938 r. wyprodukowano już 3 mln 100 tys. samochodów osobowych1 , a w 2007 r. z fabryk wyjechało ponad 72 mln pojazdów 2 . Jednak końcowe lata XX wieku przynoszą wiele zmian nie tylko w przemyśle samochodów osobowych na świecie, lecz także w bardzo szeroko pojętym jego mikro- i makrootoczeniu. Mikrootoczenie przedsiębiorstwa obejmuje czynniki z bezpośredniego otoczenia firmy - czynniki wpływające na możliwości funkcjonowania na rynku. Do mikrootoczenia zalicza się przede wszystkim przedsiębiorstwo, dostawców, pośredników, konkurentów, nabywców i tzw. społeczności. Przez społeczności rozumiemy różnego rodzaju grupy interesów, które chcą potencjalnie lub aktualnie wpływać na działania przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia własnych celów. Dostawcy - nawet najbardziej uznane firmy samochodowe świata - coraz częściej otwierają zakłady produkujące części i podzespoły w krajach trzeciego świata. Powodowało to ogromne oszczędności na kosztach płacowych, ale często odbijało się na jakości produktu.(abstrakt autora)

The author presents the automotive industry in changing economic, political-legal and social environment. There can e indicated changes in the automotive industry, which affected the industry itself, the economy and society. In recent decades this industry has adapted itself to a state regulation, to economic and social change.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ł. Bąk, Dlaczego nie upadną koncerny samochodowe, "Wprost" 2009, nr  6, s. 49.
  2. P. Mason, Finansowy kataklizm. Koniec wieku chciwości,Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 1-28, 97-116.
  3. J. Hardy, Nowy polski kapitalizm, Wyd. Prasa i Ksiązka, Warszawa 2010, s. 175-244.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu