BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grela Jerzy
Title
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym - kluczowy element wdrażania Dyrektywy Powodziowej
Flood Management Plans : the Key Element of Flood Directive Implementation
Source
Aura, 2013, nr 2, s. 10-12, fot.
Keyword
Powódź, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko klęsk żywiołowych, Regulacje prawne
Flood, Risk management, Risk of natural disasters, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowywanie dokumentów w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, wynikające z dyrektyw unijnych, rokuje dobrze. Stosunkowo wcześnie rozpoczęto konsultowanie zamierzeń władzy państwowej przy wdrażaniu postanowień unijnej Dyrektywy Powodziowej. Pozytywnie ocenić należy założenia metodyczne, przyjmowane pod kątem tworzenia przyszłych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Należy dokończyć opracowanie metodyki i ją zatwierdzić, aby było można rozpocząć przygotowania do opracowania planów dla dorzecza i regionów wodnych. (abstrakt oryginalny)

The prospects for the development of documents on flood risk management assessment and management provided for by the EU directives are good. Consultations on governmental intentions concerning the EU flood directive have launched relatively early. Assumed methodology for flood risk management should be appraised highly in terms of future risk management. The methodology should be completed and approved to start preparations for the development of plans for basin areas and water regions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu