BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kos Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (TRANSPORT-SPEDYCJA-LOGISTYKA)
The Role of the Internet Transport Service Exchanges in Transport, Forwarding & Logistics Company Businesses
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 73, s. 587-595
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Keyword
Giełda, Historia Internetu, Działalność gospodarcza, Technologie transportowe, Logistyka transportu
Stock exchange, Internet history, Business activity, Transport technologies, Transport logistics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dynamiczny rozwój internetowych giełd transportowych w Polsce spowodowany został przez wysoki stopień nasycenia rynku przedsiębiorstwami transportowymi, które mając problemy z rosnącymi kosztami m.in. tradycyjnych sposobów poszukiwania klientów oraz koniecznością minimalizowania pustych przebiegów pojazdów, były zmuszone do poszukiwania rozwiązań dających możliwości obniżenia kosztów działalności. Rozwój technologii informatycznych i Internetu stworzył podstawy do szybszej wymiany informacji, łatwiejszego nawiązywania kontaktów biznesowych oraz umożliwił dostęp również małym i średnim przedsiębiorstwom do szeroko rozumianego rynku usług transportowych, zwiększając ich szanse na powodzenia w prowadzonej działalności.(abstrakt autora)

The fast development of internet transport service exchanges in Poland has been caused by the high number of transport companies on the market which, having problems dealing with the increasing costs of traditional ways of finding customers, along with the pressure to minimize the number of empty runs, have forced the companies to look for the solutions to lower operation costs. The information technologies development, primarily in the form of the internet, made fast information exchange possible and business contacts easier. Owing to that development, small and medium size enterprises gained access to the extensive market of transport services, thus increasing their chances of success in their business.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Dyché, CRM - relacje z klientami, Helion, Gliwice 2002.
  2. Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2009, s. 331-332.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu