BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stokłosa Agnieszka (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Dąbkowska Teresa (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Chemiczna konkurencja roślin i jej wykorzystanie w rolnictwie zrównoważonym
Chemical Composition in Plants and Their Applications in Sustainable Agriculture
Source
Aura, 2013, nr 3, s. 8-10, rys.
Keyword
Rolnictwo ekologiczne, Rolnictwo zrównoważone, Zwalczanie chwastów
Ecological agriculture, Sustainable agriculture, Weed control
Note
streszcz., summ.
Abstract
Konkurencja między roślinami tego samego gatunku, jak i różnymi gatunkami, sąsiadującymi ze sobą, to powszechne i ważne oddziaływania w przyrodzie. Tę konkurencję określa się mianem allelopatii. Jest to w ostatnich latach coraz bardziej poznawane zjawisko, w które zaangażowane są metabolity wtórne, czyli różnego rodzaju związki chemiczne, specyficzne dla poszczególnych gatunków roślin. Charakter interakcji allelopatycznych może sprzyjać rozwojowi sąsiednich roślin, częściej jest to działanie hamujące wzrost i rozwój sąsiadów. Wykorzystanie allelopatii ma szczególne znaczenie w rolnictwie ekologicznym. (abstrakt oryginalny)

Competition in plants of the same or various species, is a common and essential natural interaction. This competition is termed allelopathy. This phenomenon has been increasingly recognized; it incorporates secondary metabolites, i.e. various chemical compounds specific for a particular plant species. The nature of allelopathic interaction can favour the development of nearby plants, but it can also inhibit growth and development of nearby plants. Use of allelopathy is of special significance in ecological agriculture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu