BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fabisiak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Wykorzystanie środków z PROW w krajach Środkowo-Wschodniej Europy w latach 2004-2006
Use of RDPS' Funds in the Countries of Central and Eastern Europe in the Years 2004-2006
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 91-96, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Agriculture, Rural Development Programme
Note
streszcz., summ.
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
W pracy przedstawiono poziom i strukturę wykorzystania środków finansowych zarówno wśród krajów Środkowej i Wschodniej Europy, jak i UE-25 przeznaczonych dla sektora rolnego w ramach PROW w okresie dostępności tych środków dla krajów Środkowej i Wschodniej Europy. Porównano także wielkość tych środków w odniesieniu do przeciętnej liczby pracujących w sektorze rolnym w danym kraju, powierzchnię wykorzystywanych UR na statystyczne gospodarstwo oraz ich udział w wartości dodanej brutto wytwarzanej przez sektor rolny. Na tej podstawie przeprowadzono również analizy skupień zarówno dla krajów Środkowej i Wschodniej Europy, jak i pozostałych krajów UE. (abstrakt oryginalny)

Membership in the EU offers possibilities of financial support for the agriculture and an accelerated economic development of rural areas. It is a chance for further development of agriculture and rural areas in the CEEC. In the paper level of the RDP funds for agricultural sector in the CEEC was presented. Volume of funds in relation to farm, to 1 ha of agricultural area and to 1 person employed in analyzed sector and their share in GVA were compared. Also there were the Ward analyses conducted. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kawecka-Wyrzykowska E. 2002: Problemy związane z oceną pozycji netto Polski wobec budżetu WE. Wspólnoty Europejskie, 7/8 (130/131), 21-26.
  2. Musiał W. 2003 : Projekcja wdrażania wspólnotowej polityki strukturalnej w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego). Acta Agraria et Silvestria, series Agraria, sekcja ekonomiczna, XL, 2, 313-323.
  3. Poczta W. 2008: Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sytuację ekonomiczną sektora rolnego w latach 2004-2006. Wieś i Rolnictwo, 1(138), 19-33.
  4. Rural development in the European Union. Statistical and economic information. Report 2007: European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels.
  5. Zegar J.S. 2004: Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej). IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu