BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zmiany w spożyciu żywności przez ludność wiejską w Polsce
Changes in Food Consumption by the Rural Population in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 176-181, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Ludność wiejska, Artykuły spożywcze, Wielkość spożycia, Konsumpcja
Rural population, Foodstuffs, Volume of consumption, Consumption
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu była ocena poziomu oraz tendencji zmian, jakie zaszły w spożyciu poszczególnych grup produktów żywnościowych przez ludność wiejską, a w szczególności w rodzinach rolniczych w latach 1999-2011. Spożycie żywności na obszarach wiejskich zmieniło się zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. W gospodarstwach rolniczych zaobserwowano pozytywne zmiany w konsumpcji jogurtów oraz ryb, jak również wysokogatunkowych wędlin i kiełbas trwałych. W dalszym ciągu jednak spożycie owoców i warzyw jest niskie. Korzystnym trendem jest zmniejszenie konsumpcji ziemniaków oraz produktów mącznych, która przez długi czas utrzymywała się na dość wysokim poziomie. (abstrakt oryginalny)

This article discusses the changes in food consumption among Polish agricultural households in the years1999-2011.Food consumption in rural areas during the period has changed both quantitatively and qualitatively. There are some positive changes observed in farm household of yogurt and fish as well as high quality meats and sausages and equipment. Still, farming families are eating too few fruits and vegetables. The positive trend is also a significant reduction in the consumption of potatoes and flour products, which for a long time remained at a fairly high level. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Budżety gospodarstw domowych. 1999-2011: GUS, Warszawa.
  2. Gronowska-Senger A. 1995: Zalecenia żywieniowe - korzyści i kontrowersje, Żywienie Człowieka i Metabolizm, nr 2, s. 184-191.
  3. Turlejska H., Pelzner U., Szponar L., Konecka-Matyjek E. 2004: Zasady racjonalnego żywienia - zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego, Wyd. ODDK Gdańsk, s. 27.
  4. Ziemlański Ś. i in. 1998: Normy żywienia dla ludności w Polsce, Nowa Medycyna, nr 4, s. 1.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu