BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rokicki Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zasięg obszaru dystrybucji a stosowane rozwiązania logistyczne w przedsiębiorstwach z sektora Agrobiznesu
Area of Distribution and Logistics Solutions of Companies from Agribusiness Sector
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 297-301, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Agrobiznes, Dystrybucja produktu, Logistyka dystrybucji
Agrobusiness, Product distribution, Distribution logistics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono zależności między obszarem dystrybucji produktów a stosowanymi rozwiązaniami logistycznymi przez przedsiębiorstwa z sektora agrobiznesu. Badania przeprowadzono w 501 przedsiębiorstwach. Stwierdzono, że zasięg obszaru dystrybucji wpływał na sposób prowadzenia ewidencji zapasów, organizację transportu oraz stosowane rozwiązania informatyczne. Udział kosztów logistyki w kosztach ogółem był natomiast niezależny od obszaru dystrybucji i kształtował się we wszystkich przedsiębiorstwach na niskim poziomie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents relationship between the area of distribution and logistics solution used by the agribusiness sector enterprises. The research was conducted in 501 companies. The type of records of stocks, organization of transport and used IT systems depend of area of distribution. Share of logistics costs in the total expenditures was low. Importance of logistics was small in agribusiness sector. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr C.J. 2007: Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa s. 86-90.
 2. Drelichowski L. 2010: Uwarunkowania logistyczno-organizacyjne i technologiczne budowy produkcyjno-dystrybucyjnych sieci dla produktów ekologicznych, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 97, z. 3, s. 81-87.
 3. Fałkowski J., Malak-Rawlikowska A., Milczarek-Andrzejewska D. 2009: Nowoczesne i tradycyjne kanały zbytu - determinanty i skutki wyboru sposobu sprzedaży mleka przez producentów w Polsce, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 96, z. 1, s. 109-120.
 4. Kaczorowska J. 2008: Wpływ rozszerzenia Unii na działalność polskich przedsiębiorstw w obszarze rozwoju i opracowywania nowych produktów żywnościowych, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 4(19), s. 217-224.
 5. Klepacki B. 2008: Rozwój logistyki jako czynnik wzrostu przedsiębiorstw agrobiznesu, Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 3, s. 307-311.
 6. Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (red.). 2009: Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań, 7.
 7. Milewski R. (red.). 1999: Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa, s. 163-164.
 8. Mroczek R. 2008: Wpływ wspólnej polityki rolnej, handlowej i strukturalnej UE na polski przemysł spożywczy na przykładzie sektorów wrażliwych, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 4(19), s. 319-325.
 9. Pawłowska L.D., Jacenko O.M. 2006: Pozycja konkurencyjna ukraińskich produktów rolno-spożywczych na rynku światowym, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15, s. 321-329.
 10. Przygocka R. 2010: Czynniki rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w opinii przedsiębiorców, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 4, s. 286-291.
 11. Rokicki T., Wicki L. 2011a: Organizacja zaopatrzenia i koszty działań logistycznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia, nr 166, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 634-646.
 12. Rokicki T., Wicki L. 2011b: The scope of the use of solutions to support logistics processes in the cereals processing companies, [W:] Information systems in management X, Wyd. SGGW, s. 86-95.
 13. Rokicki T. Wicki, L. 2011c: Evaluation of scope of using the information systems depending on sector of agribusiness, [W:] Information Systems In Management, e-Logistics and Computer Aided Logistics, nr XV, Warsaw, WULS Press, s. 77-85.
 14. Sieczko A. 2008: Tworzenie rynku produktów tradycyjnych i regionalnych, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 4(19), s. 397-407.
 15. Wicki L., Rokicki T. 2011: Supporting of main logistic processes by IT systems in enterprises of agri-food processing, [W:] Information Systems In Management, e-Logistics and Computer Aided Logistics, nr XV, Warsaw, WULS Press, s. 97-108.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu