BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gostomczyk Waldemar (Politechnika Koszalińska)
Title
Pozycja Polski na europejskim rynku biomasy energetycznej
Polish Position on the European Market for Biomass Energy
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 122-125, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Biomasa, Biopaliwa, Produkcja roślinna
Biomass, Biofuels, Crop production
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł opisuje sytuację na europejskim i polskim rynku biomasy. Przedstawiono obszerny materiał statystyczny ilustrujący wielkość i struktury produkcji różnych źródeł biomasy, dynamikę ich zmian oraz największych producentów w Unii Europejskiej. Na podstawie krajów najbardziej zaawansowanych w produkcji można wyciągnąć wnioski, w jakich kierunkach ta produkcja będzie się rozwijała oraz jakie działania należy podejmować aby sprostać wymaganiom wynikającym z unijnych dyrektyw. (abstrakt oryginalny)

The article describes the situation on the European and Polish market of biomass. Presents a comprehensive statistical material illustrating the size and structure of various sources of biomass, the dynamics of their changes and the largest producers in the European Union. Based on the most advanced countries in the production of conclusions can be drawn in each direction, this production will be developed and what action should be taken to meet the demands of EU directives. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Beurskens L.W.M., Hekkenberg M. 2011: Renewable Energy Projections as Published In National Renewable Action Plan of the European Member States. European Enviroment Agency.
  2. Evaluation of improvements in end-conversion efficiency for bioenergy production. 2010: Final report, UE, Brussels.
  3. Gajewski R. 2011: Potencjał rynkowy biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne. Polska Izba Biomasy, Warszawa.
  4. Grzybek A. 2008. Ziemia jako czynnik warunkujący produkcję biopaliw. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1.
  5. Kuś J., Faber A. 2009: Produkcja roślinna na cele energetyczne a racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. I Kongres Nauk Rolniczych, IUNiG, Puławy.
  6. The state of renewable energies in Europe. 2010:10th EurObserv'er Report, Paris, December.
  7. Wiesenthal T. 2006. How much bioenergy can Europe produce without harming environment. EEA, Report, 7.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu