BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosicka-Gębska Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gębski Jerzy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Bandyra Artur (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Analiza poziomu spożycia produktów zbożowych na podstawie danych pochodzących z budżetów gospodarstw domowych
Analysis of Level of Cereal Products Consumption Based on Data from Household Budgets
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 189-193, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rynek przetworów zbożowych, Wielkość spożycia, Budżet gospodarstwa domowego
Grain products market, Volume of consumption, Budgets of households
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono dane dowodzące, że poziom spożycia produktów zbożowych ogółem w Polsce ulega obniżeniu za wyjątkiem makaronu, którego poziom spożycia utrzymuje się na stałym poziomie oraz wyrobów ciastkarskich, które jako jedyny wyrób zbożowy z roku na rok odnotowują wzrost konsumpcji. Uwzględniając podział gospodarstw domowych z podziałem na województwa stwierdzono, że najwięcej produktów zbożowych konsumują mieszkańcy województw leżących w Południowo-Wschodniej Polsce. Natomiast gospodarstwa leżące w południowo-zachodniej części kraju charakteryzują się najmniejszym spożyciem wyrobów zbożowych. (abstrakt oryginalny)

Cereal should be the primary source of energy in the human diet. These products provide complex carbohydrates, fiber and vegetable protein. The vitamins contain primarily B vitamins and vitamin E. They also provide minerals such as iron, copper, magnesium, zinc and potassium and phosphorus. Nutritional value of cereal products is dependent on the degree of milling grain. In Poland, consumption is decreasing each of cereal, except for pasta, whose level of consumption is maintained at a constant level and pastry, which is the only grain product from one year to the rising consumption. Considering the division of households in the province, it was found that most people consume cereal provinces located in the south - eastern Poland. However, the farm situated in the south - west of the country characterized by the lowest intake of cereal products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alberston A.M., Thompson D., Franko D.L., Kleinman R.E., Barton B.A., Crockett S.J. 2008: Consumption of breakfast cereal is associated with positive health outcomes: evidence from the National Heart. Lung and Blood Institute Growth and Health Study. Nutrition Research, 28, 744-752.
 2. Bartnikowska E. 2009: Współczesne poglądy dotyczące spożycia pieczywa, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy", 1,4-11.
 3. Dybkowska E., Świderski F., Waszkiewicz-Robak B. 2004: Spożycie składników mineralnych przez dorosłych mieszkańców Warszawy na tle spożycia krajowego. "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio D Medicina, vol. LIX, suppl. XIV, 97, 14-18.
 4. Górska-Warsewicz H. 2005: Konsument na rynkach produktów zbożowych. "Przegląd Zbożowo-Młynarski", 10, 2-4.
 5. Górska-Warsewicz H. 2006: Rozwój rynków produktów zbożowych. "Przegląd Zbożowo-Młynarski", 10, 5-6.
 6. Jankiewicz M. 2005: Chleb i produkty zbożowe, jako pożywienie Polaków w XXI wieku. "Przegląd Piekarski i Cukierniczy", 3, 2-5.
 7. Jurga R. 2004: Stan i perspektywy przemysłu zbożowo-młynarskiego i wtórnego przetwórstwa zbóż. "Przegląd Zbożowo-Młynarski", 9, 10-12.
 8. Jurga R. 2006: Spożycie przetworów zbożowych i sytuacja w krajowym przetwórstwie zbóż. "Przegląd Zbożowo-Młynarski", 1, 23-25.
 9. McKevith B. 2004: Nutritional aspects of cereal, Nutrition Bulletin. British Nutrition Foundation, 29, 111-142.
 10. Pasch G. 2006: Die Bedeutung von Getreide in der menschlichen Ernährung. Getreidetechnologie, 60, 211.
 11. Roczniki Statystyczne za lata 2000-2010: GUS, Warszawa.
 12. Sznajder M., Goryńska E. 2005: Spożycie produktów zbożowych w Polsce krajach UE. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 1, 2-5.
 13. www.pg.gda.pl, 11.12.2009.
 14. Zdrojewska I., Szefer P. 2009: Dodatki do wyrobu pieczywa oraz produktów zbożowych, a ich znaczenie w codziennej diecie. Materiały konferencyjne.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu