BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białowolski Piotr
Title
Koniunktura w bankowości : październik - grudzień
Business Situation in Banking Sector : October - December
Source
Koniunktura w bankowości. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2014, nr 63, 26 s., tab., wykr.
Keyword
Inwestycje kapitałowe, Sektor bankowy, Usługi bankowe, Zatrudnienie w bankowości
Capital investments, Banking sector, Banking services, Employment in the banking sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
W III kw. 2014 r. wartość wskaźnika koniunktury w sektorze bankowym pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie (spadek o 0,2 pp.) i była równa +29,6 punktu. Wynik ten jest prawie w 100% zgodny z oczekiwaniami formułowanymi poprzednio (0,9 pp. powyżej). W kierunku spadku wartości wskaźnika oddziaływał wynik z działalności bankowej, jednak wpływ pozostałych dwóch komponentów - wielkości wypracowanego zysku oraz stanu zatrudnienia - był dodatni. W kolejnym okresie spodziewany jest znaczący spadek koniunktury, a prognozowane saldo wynosi -0,9 pp. Jeżeli te negatywne prognozy się spełnią, to wskaźnik będzie na najniższym poziomie od II kwartału 2013 r. (fragment tekstu)

In the 3rd quarter 2014 the index of the business condition in the banking sector remained practically stable (decline by 0.2 pp.) and amounted to +29.6 pp. Current reading is almost completely in line with previously formed expectations (just 0.9 pp. above). In the direction of deterioration acted the net result on banking activity. However, influence of the remaining two components - overall profit and the state of employment - was positive. In the forthcoming quarter a sharp decline of the business climate is expected. The forecasted index value equals to -0.9 points. If this negative forecasts materialize, it will be the lowest reading of the business climate in the banking sector since the 2nd quarter 2013. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1509-5789
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu