BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadowski Adam (Uniwersytet w Białymstoku), Kozłowska-Burdziak Mirosława (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Przetwórstwo ziół i możliwości jego zwiększenia w województwie podlaskim
Herbs Processing in the Podlaskie Region and the Possibility for it Increasing
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 325-329, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Produkcja rolna, Produkcja roślinna, Zioła
Agricultural production, Crop production, Herbs
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodeship
Abstract
Zioła są traktowane jako rośliny o wysokich wartościach leczniczych i odżywczych, a ich popularność w ostatnich latach systematycznie rośnie. Celem podjętych badań była identyfikacja potencjału produkcyjnego tych roślin w województwie podlaskim po stronie przetwórców i ocena możliwości jego zwiększenia. W Polsce uprawa ziół (według danych GUS za 2011 r.) obejmuje powierzchnię około 14 tys. ha, co stanowi zaledwie 0,14% ogólnej powierzchni zasiewów. W województwie podlaskim, pomimo wysokich walorów naturalnych i relatywnie dużych nadwyżek siły roboczej na wsi, uprawa ziół cieszy się jeszcze małym zainteresowaniem. Nieliczni podlascy przetwórcy ziół są jednak znani zarówno w kraju, jak też na świecie. Zasadniczą barierą ich rozwoju jest słabnący potencjał zbieractwa ze stanów naturalnych i słaba baza surowcowa ziół z upraw polowych. (abstrakt oryginalny)

In the last years herbs as plants about medicinal and nutritious greatest values are gaining more and more great popularity. Their world production only for pharmaceutical purposes is estimated on the yearly level an about 0.5 mln of tons. In Poland the cultivation of herbs includes the area of about 14 thousand ha, what is giving us the leading position in Europe. Therefore an identification of the production potential was an aim of undertaken examinations in the podlaskie province on the side of the possibilities of the production increase. Unfortunately podlaskie province in spite of the high natural condition and relatively large employment surpluses possibilities of the herbs production didn't plant the herbs. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Angielczyk M. 2003: Możliwości uprawy i wykorzystania ziół w warunkach województwa podlaskiego, Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo.
  2. Stan i perspektywy rozwoju upraw zielarskich oraz kierunki ich wykorzystania. 2012: Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, Polski Komitet Zielarski, www.zodr.pl/download/technologia/rynekziol.pdf, dostęp 3.12.2012 r.
  3. Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020, www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/strategia_rozwoju_polski_wschdniej_do_2020/dokumenty/Documents/0b3709814cff4877a7f- 2f23ad3fa2745Kupiec.pdf, dostęp 4.02.2013 r.
  4. Szafraniec K. 2012: Szanse życiowe wiejskiej młodzieży, [W:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2012, Raport o stanie wsi, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu