BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suchoń Aneta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Spółdzielczość wiejska w Austrii, Francji i Wielkiej Brytanii
Rural Cooperatives in Austria, France and the United Kingdom
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 348-354, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Spółdzielczość rolnicza, Spółdzielnie, Rozwój obszarów wiejskich, Wspólna Polityka Rolna
Agricultural cooperation, Cooperatives, Rural development, Common Agricultural Policy (CAP)
Note
streszcz., summ.
Country
Austria, Wielka Brytania, Francja
Austria, United Kingdom, France
Abstract
Przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące spółdzielczości w rolnictwie i na terenach wiejskich we Francji, Austrii i Wielkiej Brytanii, a także wskazano instrumenty prawne oraz o charakterze pozaprawnym, które wpływają na kierunki rozwoju spółdzielczości w tych krajach. W tym celu dokonano analizy przepisów prawnych. Nawiązano także do danych statystycznych obrazujących kierunki i tendencje rozwoju ruchu spółdzielczego. Zwrócono uwagę na podejmowanie działań propagujących rozwój spółdzielczości w krajach Europy Zachodniej i wysunięto postulat zmiany, nie tylko polskich przepisów prawnych, ale i większego docenienia znaczenia spółdzielczości w życiu społecznym i gospodarczym. (abstrakt oryginalny)

The paper presents selected issues concerning cooperatives in agriculture and rural areas in France, Austria and the United Kingdom, as well as the legal and extralegal instruments which influence the trends of cooperative development in those countries. Additionally, the paper presents statistical data showing tendencies of development of the cooperative movement. The article also mentions the actions taken to promote the development of cooperatives in the Western Europe. Finally, it suggests that it is not enough to change the Polish legislation, but it is also essential to emphasize the importance of cooperatives in social and economic life. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agricultural Cooperation in France. 2005: French Ministry of Agriculture and Fisheries Edited, Paris. Wersja uaktualniona i przetłumaczona z j. francuskiego na j. angielski przez Coop de France, lipiec 2005.
 2. Biała Księga o przedsiębiorstwach spółdzielczych. 2001: Komisja Europejska, Dokument konsultacyjny Unii Europejskiej, Bruksela, s. 2-12.
 3. Chômel C. 2010: France, [W:] Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE), Part II. National Report, Bruksela, s. 519-545.
 4. Co-operative Sector. 2011: Co-operatives UK, www.uk.co-op/economy/sectors, dostęp marzec 2013.
 5. UK co-operative economy 2012: Co-operatives UK, Britain's return to co-operation 2011, dostęp marzec 2013.
 6. Dellinger M. 2006: Aktuelle Aenderungen im Genossenschaftsrecht, Raiffeisenblatt, nr 10, www.raiffeisenblatt at, dostęp marzec 2013.
 7. Helios M. 2009: Ertragsbesteuerung der Genossenschaft und ihrer Mitglider, [W:] M. Helios, T. Strieder (red.), Beck'sches Handbuch der Genossenschaft, Wyd. Beck, München, s. 2-20.
 8. Kühl R. 2012: Support for Farmers' Cooperatives. Country Report Austria, Wageningen UR, s. 14-50.
 9. Ott U. 1996: Die landwirtschaftlichen Kooperativen in die Europaischen Gemeinschaft, Duncker&Humblot, Berlin, s. 149-160.
 10. Roessl D., Reiner E. 2010: Austria, [W:] Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE), Part II. National Report. Bruksela, s. 325-342.
 11. Rozporządzenie Rady Nr 1435/2003/WE z 22.7.2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej, Dz.Urz. WE nr L. 207 z 18.08.2003 r.
 12. Snaith I. 2001: What is an Industrial and Provident Society?, Journal of Co-operative Studies 34, s. 37-42.
 13. Snaith I. 2010: United Kingdom, [W:] Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE). Part II. National Report, Bruksela, s. 971-997.
 14. Spear R., Westall A., Burnage A. 2012: Support for Farmers' Cooperatives; Country Report: The United Kingdom, Wageningen UR, s. 10-50.
 15. Thugutt S. 1938: Rozwój spółdzielczości w różnych krajach, http://kooperatyzm.pl/rozwoj-spoldzielczosciw-roznych-krajach-1938, dostęp marzec 2013.
 16. www.prezydent.gov.pl, dostęp 2013.
 17. www.krs.org.pl, dostęp 2012.
 18. www.co-operative.coop, dostęp 2013.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu