BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Stanisław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie), Izdebski Waldemar (Politechnika Warszawska), Skudlarski Jacek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Dynamika cen wybranych środków do produkcji rolniczej w latach 2000-2012
Dynamics of Prices of Selected Measures for Agricultural Production in the Years 2000-2012
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 367-371, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rolnictwo, Maszyny i urządzenia, Ceny, Dynamika cen
Agriculture, Machinery and equipment, Prices, Price dynamics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przeanalizowano dynamikę cen ciągników i maszyn rolniczych na tle wybranych środków do produkcji rolniczej w latach 2000-2012. Do realizacji celu badawczego wykorzystano krajową literaturę oraz statystykę masową. Badania wykazały, że na krajowym rynku w analizowanym okresie nastąpił znaczny wzrost cen maszyn i ciągników rolniczych oraz środków do produkcji rolniczej. Dynamika cen była zróżnicowana. Stwierdzono, że największy wzrost cen maszyn i ciągników rolniczych nastąpił w latach 2004-2005. Głównym powodem wzrostu było zwiększenie VAT z poziomu 0% do 22% wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The paper analyzes the changes in prices of tractors and agricultural equipment against selected measures for agricultural production in the years 2000-2012. The study uses published sources and statistics. Results show that there was a significant price increase on the domestic market during the period under consideration of agricultural machines and tractors and resources for agricultural production. Dynamics of prices varied. It was found that the greatest increase in prices of machinery and tractors took place in 2004-2005. The main reason was the VAT increase from 0% to 22% following Poland's accession to the European Union. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ceny w gospodarce narodowej styczeń-grudzień 2012 r. 2012: Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
  2. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. 2013: GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl/gus/5840_739_PLK_HTML.htm?action=show_archive, dostęp 11.03.2013.
  3. Pawlak J. 2011: Analizy cen maszyn rolniczych - problemy metodyczne, Problemy Inżynierii Rolniczej, s. 14-21.
  4. Rembeza J. 2010: Transmisja cen w gospodarce polskiej, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
  5. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2012. 2013: GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl/gus/5840_1634_PLK_HTML.htm, dostęp 11.03.2013.
  6. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. 2000-2012: IERiGŻ-PIB, nr od 18 do 39.
  7. Zając S., Izdebski W., Kusz D. 2010: Podaż i popyt ciągników rolniczych w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. 12, z. 4, s. 393-397.
  8. Zając S., Izdebski W., Skudlarski J. 2012: Dynamika cen ciągników i maszyn rolniczych w latach 2000-2010, Rocz. Nauk. SERiA, t. 14, z. 1, s. 565-569.
  9. Zając S., Kusz D. 2010: Optymalne wyposażenie gospodarstw rolnych w ciągniki rolnicze, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 97, z. 4, s. 247-257.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu