BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zmarlicki Krzysztof (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Brzozowski Piotr (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
Title
Porównanie cen hurtowych owoców z produkcji konwencjonalnej i ekologicznej
Comparison of Wholesale Prices of Fruits from Organic and Conventional Production
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 2, s. 386-390, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Owoce, Produkcja owoców, Ceny produktów rolnych, Produkcja proekologiczna
Fruit, Production of fruits, Agricultural prices, Pro-ecological production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono porównanie cen owoców pochodzących z upraw konwencjonalnych i ekologicznych. Badano różnice w cenach jabłek i truskawek, na rynkach hurtowych USA i Francji w zależności od metody uprawy. Badania przeprowadzono dla lat 2009-2012 na podstawie notowań pochodzących z USDA i Rungis. Duże wyrównanie cen jabłek i truskawek z upraw ekologicznych we Francji sugeruje ustabilizowanie rynku tych owoców. Wystąpiło małe zróżnicowanie cen truskawek z upraw konwencjonalnych na rynkach hurtowych USA. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a comparison of the prices of fruit from conventional and organic cultivation. The differences in the prices of apples and strawberries, depending on the method of cultivation, in the wholesale markets in U.S. and France. The study was conducted for the period 2009-2012 on the basis of quotations for wholesale markets of Boston, Chicago and San Francisco from the USDA, and representative for French market wholesale market Rungis. Large alignment of prices of apples and strawberries from organic farming in France suggests the stabilization of the market for these fruits. Accordingly, there was little variation in the prices of strawberries from conventional crops in the U.S. wholesale markets. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Stevens-Garmon J., Chung L.H., Bing-Hwan L. 2007: Organic Demand: A profile of consumers in fresh produce market, Choices, 22(2007/2), s. 109-115.
  2. Zmarlicki K., Brzozowski P. 2012: Identyfication of organic fruit market bottlenecks in Poland, 2nd Symposium on Horticulture in Europe, July 1-5, Angers, France, s. 224-225.
  3. Zmarlicki K. 2009: Ceny jabłek deserowych na wybranych rynkach hurtowych na świecie, Rocz. Nauk. SERiA, t. 3, s. 409-412.
  4. www.blog.cncahealth.com/post/2012/05/10/Consumer-Demand-for-Organic-Food-Boosts-Sales.aspx.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu