BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedzielska Anna (Politechnika Częstochowska)
Title
Marketing 3.0 w przedsiębiorstwie jutra (sustainable enterprise)
Marketing 3.0 in a Sustainable Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 387-399, tab.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Keyword
Marketing, Przedsiębiorstwo, Zrównoważone przedsiębiorstwo
Marketing, Enterprises, Sustainable enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zjawisko "trzeciej fali", tj. dążenie przedsiębiorstw do indywidualizacji oferty pod kątem oczekiwań określonych klientów przy jednoczesnym zrównoważonym rozwoju i dbałości o środowisko naturalne pociąga za sobą zmiany w myśleniu i działaniu marketingowym ewoluującym w kierunku marketingu 3.0, w którym dąży się do dialogu z otoczeniem, respektuje szereg norm społecznych i etycznych oraz wartości korporacyjnych, a przede wszystkim buduje relacje nie tyle z nabywcą, co z człowiekiem. Idea marketingu 3.0 znakomicie wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju firm, które realizują długofalową strategię działania z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności i poszanowania praw klienta. Strategię tę uważa się za nowoczesną koncepcję biznesową, pozwalającą przedsiębiorstwom dostosowywać się z powodzeniem do ciągłych zmian otoczenia oraz działania w warunkach chaosu i kryzysu gospodarczego.(abstrakt autora)

A phenomenon of the "third wave", recognized as companies' aspirations to individualize offers to particular customers' needs as well as their sustainable development and care of natural environment, results in changes of marketing concepts and activities evolving towards Marketing 3.0, orientated on a customer perceived as a human being. Within this trend companies aim at the dialogue with surroundings, respect social and ethical norms and concern about the corporate values. The idea of Marketing 3.0 is compatible with "the sustainability" concept. It assumes the sustainable development of companies which implement long-term business strategies taking corporate social responsibility and observance of customer's rights under consideration. This kind of strategy is recognized as a modern management conception which enables companies to adapt their business to continuous changes of their environment and conditions of recession and chaos.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006
 2. Księga cytatów, www.modernmarketing.pl/index.php?pg=cyt.
 3. K. Karliński, T. Rudolf, Wiedza klientów rozwija firmę, "Marketing w Praktyce" 2009, nr 5,
 4. K. Domańska, Kim jest prosument, "Marketing w Praktyce" 2009, nr 2
 5. M. Staniszewski, Konsumenci z trzeciej fali, "Marketing w Praktyce" 2009, nr 2,
 6. M. Gajowniczek, Internet liderem, "Marketing w Praktyce" 2009, nr 8,
 7. A. Niedzielska, A. Kowalska, Analysis of Integrated Internet Marketing Communication on Selected Examples, w: Zintegrowana działalność promocyjna na rynkach krajowych i międzynarodowych, red. A. Pabian, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, s. 222, za: M. Piotrowski, M. Cyran, Marketing 3.0 - zintegrowani i interaktywni, "Marketing w Praktyce" 2008, nr 10, s. 70.
 8. Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010,
 9. R.C. Lefebvre: Phillip Kotler on Marketing 3.0, http://socialmarketing.blogs.com/ r_craiig_lefebvres_social/2009/10/phillip-kotler-on-marketing-30.html
 10. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wyd. Poltext, Warszawa 2010,
 11. Z.B. Stefan, M. Lipińska-Derlikowska, O zrównoważonym rozwoju firmy w dobrych i złych czasach (rozmowa z Ch. Laszlo), "Businessman Magazine" 2009, nr 1
 12. Odpowiedzialny biznes. CSR przegląd, "Businessman Magazine" 2008, nr 1,
 13. M. Berns, A. Townend, Z. Khayat, B. Balagopal, M. Reeves, M. Hopkins, N. Kruschwitz, The business of sustainability. Imperatives, advantages and actions, The Boston Consulting Group, Inc. 2009,
 14. P. Szubański, Inwestycje z sercem, "Businessman" 2008, nr 1,
 15. A. Knapik, Porównanie postaw i praktyk firm polskich, węgierskich i słowackich w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, w: Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki, red. D. Fatuła, Krakowska Szkoła WyŜsza im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2006, s. 211.
 16. A. Knapik, A. Olborska, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako element nowoczesnego zarządzania firmą, w: Determinanty zarządzania przedsiębiorstwami wobec zmian otoczenia rynkowego, red. B. Ślusarczyk, J. Urbańska, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008, s. 92.
 17. D. Trzeciak, Innowacyjny trexy marketing, "Marketing w Praktyce" 2009, nr 7,
 18. P. Pająk: Marketing 3.0, "Newsweek", z 23 października 2010, www.newsweek.pl/artykuly/ wydanie/1238/marketing-3-0,66842,2.
 19. J. Adamczyk, Generator wiedzy Web 3.0, "Marketing w Praktyce" 2008, nr 12,
 20. J. Adamczyk, Sieć ulepsza, "Marketing w Praktyce" 2010, nr 1
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu