BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chechelski Piotr (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji polskiego przemysłu spożywczego
Transnational Corporations in the Globalization Process of Polish Food Industry
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 39-44, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, Globalizacja przemysłu, Korporacje międzynarodowe
Food industry, Globalization of industry, International corporation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono analizę napływu korporacji transnarodowych do poszczególnych działów polskiego przemysłu spożywczego. Ustalono stopień (poziom) ich globalizacji oraz oceniono zmiany, jakie korporacje transnarodowe spowodowały w strukturze produkcji przemysłu spożywczego w minionej dekadzie. Można stwierdzić, że najbliższe lata będą okresem dalszego znaczącego postępu we wzroście wydajności pracy i efektywności większości przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, a także wzrostu obrotów w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi. (abstrakt oryginalny)

The article presents the impact of transnational corporations on the Polish food industry under the globalization process. It also assesses the changes caused by transnational corporations in the structure of the food industry in the past decade. It can be said that the coming years will be a period of further significant progress in the growth of labor productivity and the efficiency of the majority of food industry companies, as well as the growth of foreign trade in agri-food products. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chechelski P. 2008: Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy, Studia i Monografie, nr 145, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 50-55.
  2. Gorynia M. 2007: Niewidzialne efekty zagranicznych inwestycji, Rzeczpospolita z 23.02.2007 r.
  3. Lech M. 2010: Zdolność oddziaływania korporacji transnarodowych na współczesne stosunki międzynarodowe w dobie procesu globalizacji, [W:] J. Menkes, T. Gardocka (red.), Korporacje transnarodowe. Jeden temat, różne spojrzenia, Wyd. Academica SWPS, s. 215.
  4. Porter M.E. 1999: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa, s. 35.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu