BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czułowska Magdalena (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Opłacalność produkcji pszenicy ozimej w ujęciu regionalnym w 2006 i 2011 roku
Profitability of Winter Wheat Production in the 2006 and 2011 by Regions
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 57-62, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Produkcja zboża, Koszty produkcji, Nadwyżki produkcyjne, Ocena opłacalności produkcji, Analiza porównawcza
Corn productions, Production costs, Surplus production, Estimation of profitability production, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była ocena zróżnicowania opłacalności produkcji pszenicy ozimej w czterech regionach Polski oraz analiza porównawcza wyników produkcyjnych, kosztów produkcji i efektów ekonomicznych w latach 2006 i 2011. Do ekonomicznej oceny efektywności produkcji zastosowano wskaźnik opłacalności bezpośredniej. Badania wykazały, że największą opłacalnością produkcji pszenicy ozimej charakteryzował się region Małopolska i Pogórze, zaś najmniejszą Wielkopolska i Śląsk. Znaczący wpływ na tą sytuację miał poziom kosztów. Ponadto ocenia się, że w regionie Małopolska i Pogórze efektywność nawożenia kształtowała się na relatywnie wysokim poziomie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents and discusses the results of winter wheat cultivation in Poland by FAND regions in 2006 and 2011. The aim of this paper was to show the diversity of profitability of this cereal in Polish regions and make a comparative analysis of the results of production, costs of production and economic effects. For the economic evaluation of the efficiency of production direct profitability index was used. Studies have shown that the highest profitability characterized Malopolska and Pogórze region and the lowest Wielkopolska and Śląsk. Significant impact on this situation had the level of costs. It is estimated that in the Malopolska and Pogórze region efficiency of fertilization was highest. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. 2012: GUS, Warszawa.
  2. Manteuffel R. 1984: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa, s. 22-26.
  3. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2011 r. 2011: GUS, Warszawa.
  4. Skarżyńska A. 2010: Zagadnienia metodyczne rachunku kosztów ekonomicznych na przykładzie działalności produkcji roślinnej, Zag. Ekon. Roln., 3, s. 93-94.
  5. Stępień S. 2006: Mikroekonomiczne determinanty opłacalności produkcji żywca wieprzowego w Polsce, Zeszyt Studiów Doktoranckich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2, s. 29, 47-64.
  6. Wyniki produkcji roślinnej w 2011 r. 2011: GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu