BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Katarzyna
Title
Koniunktura w handlu : III kwartał 1999
Business Activity in Trade : 3rd Quarter of 1999
Source
Koniunktura w handlu. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1999, nr 23, 28 s., wykr., tab.
Keyword
Przedsiębiorstwo handlowe, Zatrudnienie w przedsiębiorstwie, Zapasy, Ceny towarów
Commercial enterprises, Employment in the enterprise, Inventories, Commodity price
Note
streszcz., summ.
Abstract
W III kwartale odnotowujemy dodatnie saldo odpowiedzi na pytanie dotyczące zmiany ogólnej sytuacji przedsiębiorstw handlowych. Saldo to w ujęciu ważonym wyniosło 12,6. Złożyły się na nie odpowiedzi 363 przedsiębiorstw o następującym rozkładzie: 33,0% respondentów uznało, że w III kwartale w stosunku do II kwartału ich sytuacja się poprawiła, 46,6% ankietowanych nie uchwyciło żadnych zmian w tym zakresie, natomiast 20,4% przedsiębiorstw odnotowało jej pogorszenie. (fragment tekstu)

In the 3rd quarter a positive balance of answers to the question concerning the changes in the general situation of trading firms was seen. The balance amounted to 12.6 (as weighted). It resulted from the answers of 363 trading firms, according to the following distribution: 33.0% of respondents declared that their situation in the 3rd quarter improved in relation to the 2nd quarter, 46.6% of firms surveyed did not see any changes in that period, while 20.4% of firms declared its worsening. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1428-3212
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu