BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Huterska Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Zdunek-Rosa Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Zależność poziomu cen skupu od wielkości produkcji jabłek w Polsce
The Relationship between the Level of Prices and the Volume of Production of Apples in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 102-105, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Owoce, Produkcja owoców, Ceny skupu, Dynamika cen
Fruit, Production of fruits, Purchase prices, Price dynamics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była ocena zależności ceny jabłek w skupie od wielkości ich zbiorów za lata 1995-2010. Polska jest jednym z największych producentów jabłek w Unii Europejskiej i na świecie. Wielkość zbiorów jabłek ma największy udział w zbiorach ogółem owoców z drzew w Polsce. Z przeprowadzonych badań wynika, że istnieje zależność pomiędzy wielkością zbiorów jabłek a ceną ich skupu. (abstrakt oryginalny)

Evaluation was carried according to the size of the apple prices their harvests for the years 1995-2010. From analysis carried out in this article appears that the volume of production of apples has no important impact on the level of prices obtained by fruit farmers at market places and on the level of prices paid by retail consumers. Presumably it is caused by costs of storage of apples. There is however a mediocre relationship between the volume of crop of apples and the level of their prices in collection points. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czerwiński H. 2012: Jak, gdzie, kto i kiedy? dla polskich owoców, Sad Nowoczesny, nr 1, s. 38.
  2. Kasperek M. 1985: Owoce i warzywa oraz produkty owocowe i warzywne, [W:] A. Lempka (red.), Towaroznawstwo. Produkty spożywcze, PWE, Warszawa, s. 163.
  3. Mika A. 2012: Polskie jabłka na mapie świata, Sad Nowoczesny, nr 7, s. 6-7.
  4. Sekuła R. 2012: Jak dofinansować linię do produkcji soku jabłkowego, Sad Nowoczesny, nr 2, s. 35.
  5. Rocznik statystyczny rolnictwa za lata 1995-2010: GUS, Warszawa.
  6. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich za lata 1995-2010: GUS, Warszawa.
  7. Rynek owoców i warzyw, stan i perspektywy. 2011: Analizy rynkowe, nr 27, 30, 31, 39 i 40, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu