BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Katarzyna
Title
Koniunktura w handlu : II kwartał 2000
Business Activity in Trade : 2nd Quarter of 2000
Source
Koniunktura w handlu. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2000, nr 26, 30 s., wykr., tab.
Keyword
Ceny towarów, Przedsiębiorstwo handlowe, Zapasy, Zatrudnienie w przedsiębiorstwie
Commodity price, Commercial enterprises, Inventories, Employment in the enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
W II kwartale odnotowujemy ujemne saldo odpowiedzi na pytanie dotyczące zmiany ogólnej sytuacji przedsiębiorstw handlowych. Saldo to w ujęciu ważonym wyniosło -39,9. Złożyły się na nie odpowiedzi 352 przedsiębiorstw o następującym rozkładzie: 10,1% respondentów uznało, że w II kwartale w stosunku do I kwartału ich sytuacja się poprawiła, 39,9% ankietowanych nie uchwyciło żadnych zmian w tym zakresie, natomiast 50,0% przedsiębiorstw odnotowało jej pogorszenie. Zanotowane ujemne saldo było prognozowane w 24 edycji naszych badań (-9,8). (fragment tekstu)

In the 2nd quarter a negative balance of answers to the question concerning the changes in the general situation of trading firms was seen. The balance amounted to -39.9 (as weighted). It resulted from the answers of 352 trading firms, according to the following distribution: 10.% of respondents declared that their situation in the 2nd quarter improved in relation to the 1 st quarter, 39.9% of firms surveyed did not see any changes in that period, while 50.0% of firms declared its worsening. The negative recorded balance was forecasted in the 24th series of our studies (-9.8). (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1428-3212
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu