BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jęczmyk Anna (Poznan University of Life Sciences, Poland), Uglis Jarosław (Poznan University of Life Sciences, Poland), Maćkowiak Magdalena (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Food Products as an Element Influencing Agritourism Farms' Attractiveness
Produkty żywnościowe jako element wpływający na atrakcyjność gospodarstw agroturystycznych
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 136-141, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Żywność ekologiczna, Gospodarstwa rolne, Agroturystyka, Produkty regionalne, Atrakcyjność turystyczna
Organic food, Arable farm, Agrotourism, Regional product, Touristic attractiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obszary wiejskie w Polsce mają duży potencjał turystyczny, który jest wykorzystywany w ofertach gospodarstw agroturystycznych. Dużego znaczenia w tej ofercie nabiera żywienie gości, które często opiera się na produktach pochodzących z własnej produkcji gospodarstwa rolnego. Daje to możliwość ich zbytu na miejscu oraz pozwala na uzyskanie dodatkowych korzyści ekonomicznych dla rolnika. Celem artykułu było określenie, czy produkty żywnościowe oferowane w gospodarstwach agroturystycznych na terenie woj. wielkopolskiego są atrakcyjne zarówno dla turystów, którzy skorzystali już z tej formy wypoczynku, jak i potencjalnych turystów, którzy jeszcze nie wypoczywali w tych obiektach. Jak pokazały przeprowadzone badania zarówno korzystający, jak i potencjalni korzystający są zainteresowani produktami i potrawami proponowanymi przez rolników. (abstrakt oryginalny)

Rural areas in Poland have great tourism potential, which is used in offers made by agritourism farms. Catering for guests has great significance in such offers and is based on products produced by the farm owners. It gives the possibility to sell the products on the premises and provides farmers with additional financial benefits. The aim of the paper was to check if food products offered by agritourism farms in the Wielkopolska Province are considered attractive for both tourists, who have spent their leisure time there already, as well as for potential tourists, who have not spent their holidays there yet. In the studies, it was found that these two groups of tourists are interested in the products and meals offered by farmers. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Armesto López X.A., Gómez Martin B. 2006: Tourism and quality agro-food products: an opportunity for the Spanish countryside, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 97, No. 7, s. 166-177.
  2. Bowen S., De Master K. 2011: New rural livelihoods or museums of production? Quality food initiatives in practice, Journal of Rural Studies, vol. 27, No, 1, s. 73-82.
  3. Cohen E., Avieli N. 2004: Food in tourism - attraction and impediment, Annals of Tourism Research, Vol. 31, No. 4, s. 755-778.
  4. Drzewiecki M. 2005: Agroturystyka w Polsce - stan obecny i tendencje rozwojowe. [W:] B. Sawicki, J. Bergier (red.), Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, Wyd. PWSZ, Biała Podlaska, s. 46-51.
  5. Jęczmyk A., Graja-Zwolińska S., Maćkowiak M., Spychała A., Uglis J., Sikora J. 2011: Stan wiedzy na temat produktów tradycyjnych wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 2, s. 155-158.
  6. Panasiuk A. 2011: Ekonomika turystyki i rekreacji, PWN, Warszawa, s. 142.
  7. Telfer D.J., Wall G. 1996: Linkages between tourism and food production, Annals of Tourism Research, Vol. 23, No. 3, s. 635-653.
  8. Uglis J., Krysińska B. 2012: Próba zdefiniowania profilu agroturysty, [W:] Popyt turystyczny. Konsumpcja-Segmentacja-Rynki, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego nr 699, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 84, s. 155-166.
  9. Warmińska M., Łoboda D. 2009: Tożsamość kulinarna wsi jako element produktu markowego gospodarstwa agroturystycznego, [W:] Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska (red.), Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, WSHiT w Częstochowie, Częstochowa, s. 226-238.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu