BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krotowska Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Efektywność ekonomiczna rolniczych spółdzielni produkcyjnych na przykładzie województwa opolskiego
Economic Efficiency of Agricultural Production Cooperatives - the Example of the Opolskie Province
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 187-192, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Spółdzielczość rolnicza, Spółdzielnie, Efektywność ekonomiczna
Agricultural cooperation, Cooperatives, Economic efficiency
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo opolskie
Opolskie Voivodeship
Abstract
Przedstawiono wyniki badań dotyczących efektywności ekonomicznej rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP) z terenu województwa opolskiego. Do oceny efektywności wykorzystano analizę wskaźnikową. W wyniku analizy potwierdzona została rozpowszechniona w literaturze teoria przedmiotu, iż RSP zrzeszone w grupy producentów rolnych wykazują większą efektywność ekonomiczną niż RSP niezintegrowane. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of studies on the economic efficiency of agricultural production cooperatives in the Opolskie province. To evaluate the effectiveness of cooperatives usedthere were used different financial and economic indicators. The analysis has been widely confirmed in the literature theory and show that cooperatives affiliated to the group of agricultural producers have greater economic efficiency than cooperatives not integrated. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. 2000, nr 88 poz. 983 z póź. zm.
  2. Pomykalska B., Pomykalski P. 2007: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, s. 67, 94, 95.
  3. Sierpińska M., Jachna T. 2004: Analiza przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, s. 146 -148, 167, 182, 184, 185.
  4. Szamańska E. 2010: Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 97, z. 2. s. 152.
  5. Telep J. 2004: Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny efektywności, [W:] Z. Bober, J. Telep (red.), Ocena efektywności funkcjonowania organizacji gospodarczych, DrukTur, Warszawa, s. 91.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu