BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurtyka-Marcak Izabela (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Kropsz-Wydra Irena (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Baza noclegowa zbiorowego zakwaterowania na przygranicznych obszarach wiejskich południowo-zachodniej Polski
Accomodation Base of Collectiva Accommodation Establishments at the Rural Areas of Polish South-West Border
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 193-198, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Region przygraniczny, Infrastruktura turystyczna, Zaplecze noclegowe turystyki, Potencjał rozwojowy
Rural areas, Border areas, Tourism infrastructure, Tourism accommodation facilities, Development potential
Note
streszcz., summ.
Country
Polska Południowo-Zachodnia
Poland South-West
Abstract
Celem badań było określenie, czy otwarcie granic po 2004 r. spowodowało rozwój bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania na przygranicznych obszarach wiejskich. Turystyka na obszarach przygranicznych południowo-zachodniej Polski ze względu na atrakcyjność turystyczną i rentę położenia ma znaczący potencjał rozwojowy. Kluczowe znaczenie dla rozwoju turystyki miała infrastruktura turystyczna, w tym baza noclegowa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the analysis is to answer the question: Is changing conditions due to the opening of borders after 2004 led to the development of collective tourist accommodation in rural areas? Tourism in the border areas south - western Polish due to the attractiveness of tourism and pension position has significant development potential. Crucial for the development of tourism was tourism infrastructure including accommodation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Faracik R., Pawlusiński R. 2008: Usługi i zagospodarowanie turystyczne, [W:] W. Kurek (red.), Turystyka, PWN, Warszawa, s. 146-147.
  2. Mickiewicz A., Mickiewicz B. 2003: Strategia rozwoju obszarów przygranicznych w ocenie rolników, Prace Nauk. AE we Wrocławiu, Agrobiznes, Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie, nr 983, t. 2, s. 39-45.
  3. Ocena wpływu zidentyfikowanych trendów rozwojowych na sytuację sektora turystyki na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem spodziewanych zmian na rynku pracy. 2010: Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012, POKL.08.01.04-02-001/09. Legnica, 115.
  4. Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2007-2011. 2013: Warszawa, s. 94-98.
  5. www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, dostęp 10.02.2013.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu