BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maśniak Jacek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Koniunktura gospodarcza a rynek ziemi rolniczej
Business Cycle and Agricultural Land Market
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 224-228, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Koniunktura gospodarcza, Grunty rolne, Ceny ziemi, Cykl koniunkturalny
Business trends, Arable land, Land prices, Business cycles
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było przedstawienie wpływu koniunktury gospodarczej na funkcjonowanie rynku ziemi rolniczej. Badanie koncentrowało się głównie na cenach nominalnych gruntów rolnych. Teorią ekonomiczną, która posłużyła do wyjaśnienia zjawiska cykliczności we współczesnych gospodarkach była austriacka teoria cyklu koniunkturalnego. W Polsce w latach 1992-2011 w okresach dobrej koniunktury ceny ziemi wzrastały znacznie szybciej niż w fazach spadkowych i okresach stagnacji. W poszczególnych fazach cyklu koniunkturalnego zmieniała się również struktura cen. Ceny ziemi kształtowały się w sposób typowy dla dóbr inwestycyjnych, czyli podległy silniejszym wahaniom niż ceny dóbr konsumpcyjnych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the impact of the business cycle on the agricultural land market. The study focused mainly on the nominal prices of agricultural land. The theoretical background of research was an Austrian theory of the business cycle. In Poland between 1992 and 2011 the increase of land prices was fast in economic boom. In the economic stagnations the increase of land prices was slow. In the phases of the business cycle the price structure was changed. The fluctuations of the land prices where higher than the consumer goods prices. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barro R. 2011: Crises of Governments. The Ongoing Global Financial Crisis and Recession, The Institute of Economic Affairs, London, s. 26-41.
 2. Garrison R.W. 2001: Time and Money. The Macroeconomics of Capital Structure, Routledge, London.
 3. Hayek F.A. 1967: Prices and Production, Augustus M. Kelly Publishers, New York.
 4. Huerta de Soto J. 2009: Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 5. Jędruchniewicz A. 2013: Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza wzrostu, Bank i Kredyt, 44(1), s. 99-118.
 6. Maśniak J. 2008: Koncentracja ziemi rolniczej jako czynnik poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa, Rocz. Nauk. SERiA, t. 10, z. 1, s. 254-258.
 7. Maśniak J. 2009: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku ziemi rolniczej w Polsce, [W:] A. Borowska, A. Daniłowska (red.), Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej, Wdawnictwo SGGW, Warszawa, s. 66-76.
 8. Mises L. 1953: The theory of money and credit, Yale University Press, New Haven.
 9. Mises L. 2007: Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 10. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 1993-2012: GUS, Warszawa.
 11. Rosati D. 2009: Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, Ekonomista, nr 3, s. 315-352.
 12. Rothbard M.N. 2007: Ekonomia wolnego rynku, t. II i III, Fijor Publishing, Chicago.
 13. Sławiński A. 2010: Wpływ globalnego kryzysu bankowego na bankowość centralną, Ekonomista, nr 2, s. 145-162.
 14. Szpunar P.J. 2012: Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym, Materiały i Studia, nr 278, NBP, Warszawa, s. 3-7.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu