BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matyka Mariusz (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Title
Tendencje w zużyciu nawozów mineralnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Trends in Consumption of Mineral Fertilizers in Poland Against the Background of the European Union
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 237-241, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Nawozy sztuczne, Produkcja roślinna
Artificial fertilizer, Crop production
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem badań było określenie poziomu oraz głównych kierunków zmian zużycia nawozów mineralnych w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Materiał do badań stanowiły dane międzynarodowej statystyki publicznej. Zużycie nawozów mineralnych NPK w większości krajów UE w latach 2002-2010 wykazywało wyraźną tendencję spadkową. Wzrost zużycia odnotowano jedynie w wybranych "nowych" krajach członkowskich UE. Szczególnie silnie i dynamicznie zużycie nawozów mineralnych zwiększało się Polsce. (abstrakt oryginalny)

The aim of paper is to identify the main directions of change and the level of mineral fertilizer consumption in Poland compared to other European Union countries. The source materials for the paper were the international official statistics data. NPK fertilizer Consumption of NPK fertilizersin most EU countries in 2002-2010 years showed a strong downward trend. The increase of consumption was observed only in some "new" EU member states. Especially strongly and dynamic use of mineral fertilizers was increased in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, dostęp 25.02.2013.
  2. Faostat: http://faostat.fao.org/site/575/default.aspx#ancor, dostęp 25.02.2013.
  3. Fertilizers Europe. 2008-2010: Forecast of food farming and fertilizer use, vol. 2, Country Data and National Scenarios.
  4. Hossain M., Singh V.P. 2000: Fertilizer use in Asian agriculture: implications for sustaining food security and the environment, Nutrient Cycling in Agroecosystems, nr 57, s. 155-169.
  5. Igras J. 2006: Potencjał polskiego przemysłu nawozowego na tle Unii Europejskiej, Raporty PIB, IUNG-PIB, Puławy, nr 2, s. 9-24.
  6. Zalewski A. 2009: Sytuacja na rynku nawozów mineralnych w 2008 roku, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2(12), s. 279-286.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu