BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikuła Aneta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ubóstwo obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej - oddalenie i edukacja
Poverty of Rural Areas in the European Union Countries - Remotness and Education
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 242-247, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Ubóstwo, Obszary wiejskie, Edukacja, Warunki życia ludności, Dochody ludności
Poverty, Rural areas, Education, People's living conditions, People's income
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono poziom ubóstwa obszarów wiejskich w krajach UE. Termin ten oznacza istnienie pewnych charakterystyk tych obszarów, które są gorsze niż w miastach: oddalenie od centrum rozwoju, ograniczony dostęp do łączy szerokopasmowych i internetu, niższy poziom wykształcenia ludności oraz ograniczone uczestniczenie w kształceniu ustawicznym. W większości krajów istnieje przepaść cyfrowa między obszarami wiejskimi i miejskimi. Korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych jest wyższe w krajach Północnej Europy niż w krajach Południowej i Wschodniej Europy. Poziom wykształcenia ludności na obszarach wiejskich był ogólnie wyższy w krajach z grupy UE-12 niż w UE-15. Kształcenie ustawiczne jednak było bardziej popularne w krajach UE-15. (abstrakt oryginalny)

The article presents the level of poverty of rural areas in the European Union countries. This phenomenon means the existence of a possible disadvantage of the rural context in comparison with the urban one. The factors of poverty of rural areas, analysed in this article are: remotness and education, i.e. DSL coverage and Internet take-up, educational attainment and lifelong learning. In most countries an important digital gap in rural areas is observed. ICT usage is generally higher in northern Member States, than in most southern and eastern countries. The share of people who achieved at least upper-secondary education in rural areas was higher in the EU-12 than in the EU-15. Life-long learning is generally more common in the EU-15 than in the EU-12 countries. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dochody i warunki życia ludności Polski. 2012: Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
  2. Eurostat regional yearbook 2012. 2012: Publications Office of the European Union, Luxembourg.
  3. Obszary wiejskie w Polsce. 2011: GUS, Warszawa, Olsztyn.
  4. Poverty and social exclusion in rural areas. Final study report. 2008, European Commission, European Communities.
  5. Program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013. 2008: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa.
  6. Rural Development in the EU. Statistical and economic information report 2012. 2012: European Commission.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu