BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczak Wioleta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jabłońska Lilianna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Dziedzic Anita (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Korzyści członkostwa w grupie producentów owoców i warzyw w opinii ogrodników
Benefits of Membership in the Group of Fruit and Vegetable Producers in Their Opinion
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 306-311, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Współpraca produkcyjna, Grupy strategiczne, Produkcja owoców, Warzywa
Production cooperation, Strategies groups, Production of fruits, Vegetables
Note
streszcz., summ.
Abstract
Mała konkurencyjność polskich ogrodników na rynku skłania ich do współpracy w grupach i organizacjach producentów. Pozwala to sprostać wymaganiom dużych odbiorców, zwiększa siłę negocjacyjną, a także daje możliwość rozwoju gospodarstw. Przedstawiono zmiany mające miejsce w gospodarstwach ogrodniczych po przystąpieniu właścicieli do grupy producentów. Po przystąpieniu do grupy producentów w większości gospodarstw miała miejsce zmiana struktury produkcji (odmianowa), wzrost wyposażenia we wspólnie nabywane i użytkowane środki trwałe, spadek zapotrzebowania na siłę roboczą, wzrost wspólnych zakupów środków obrotowych (w tym opakowań) prowadzący do obniżenia kosztów. W efekcie tych zmian 57% badanych odnotowało wzrost przychodów. (abstrakt oryginalny)

A small competitiveness of Polish horticultural producers in the markets leads them to cooperate in producer groups and organizations, which allows to meet the needs of large customers, increase negotiation power and gives the opportunity to develop farm. In this paper the changes in horticultural farms after joining the producer group have been analyzed as well as the owners' opinion on these changes. After joining a producer group the changes of production structure (varietal) increase of the jointly purchase and use equipment, decline in the demand current assets (including packagings) leading to lower costs have been observed in the most farms. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Boguta W. i in. 1996: Marketing grupowy, wskazówki dla organizujących się grup producentów rolnych, FAPA, Warszawa.
  2. Domagalska-Grędys M., Matysik R. 2005: Samoocena zrzeszonych producentów z województwa małopolskiego w kontekście sytuacji owoców i warzyw, Rocz. Nauk. SERiA, t. VII, z. 7, s. 183-187.
  3. Dziedzic A. 2012: Organizacja i funkcjonowanie grup producentów owoców i warzyw w opinii ogrodników z regionu grójeckiego oraz rawskiego, Praca magisterska, Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, SGGW.
  4. Gąsiorek P. 2005: Doświadczenia ze współpracy z grupami producentów rolnych, Zag. Dor. Roln., nr 2, s. 25-33.
  5. Jaworska-Wójcik M. 2005: Kierunki rozwoju gospodarstw rolnych wchodzących w skład grup producenckich, Rocz. Nauk. SERiA, t. VII, z. 1, s. 103-108.
  6. Kozak M., Gumkowski Z. 2006: Funkcjonowanie grup producentów rolnych w świetle obowiązujących regulacji prawnych, [W:] Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, Collegium Civitas, Warszawa, s. 113-120.
  7. Łęczycki K. 2000.: Analiza wybranych czynników warunkujących grupową działalność gospodarczą rolników, [W:] Rola Doradztwa rolniczego w rozwoju przedsiębiorczości zespołowej rolników, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 70-77.
  8. Pizło W. 2011: Status and development trend of Polish horticultural durian 199-2009, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 6, s. 183-187.
  9. Stoma M. 2011: Certyfikacja systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa żywności w grupach producentów rolnych jako przykład certyfikacji organizacji wielodziałowej, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 2, s. 450-454.
  10. Szeląg-Sikora A., Kowalski J. 2010: Wyposażenie sadowniczej grupy producenckiej w środki techniczne, Inżynieria Rolnicza, 4(122), s. 205-212.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu