BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kokot Sebastian (Uniwersytet Szczeciński), Orzechowska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Oczekiwania klientów biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Expectations of Real Estate Agent Customers
Source
Świat Nieruchomości, 2015, nr 1(91), s. 13-22, bibliogr. 9 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Oczekiwania klientów, Rynek nieruchomości, Agencje nieruchomości, Obrót nieruchomościami, Oczekiwania
Customer expectations, Real estate market, Estate agency, Real estate transactions, Expectations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego dotyczącego oczekiwań i ocen klientów biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Uzyskane rezultaty badań mogą posłużyć pośrednikom do trafnego dopasowania ich oferty do oczekiwań klientów, co może przyczynić się do podniesienia jakości świadczonych przez nich usług. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of the survey concerning expectations and ratings of real estate agent customers. The survey results can be used by realtors to match their offer accurately to customers' expectations. It may help them to improve the quality of their services. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cicharska M., Wpływ globalizacji na profesjonalizację zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Volume 15, No 1-2, Olsztyn 2007.
  2. Jurkiewicz J. L., Majewski M., Stargard Szczeciński i okolice, Oficyna Wydawnicza Ina, Stargard Szczeciński 1997.
  3. Kalus S., Problematyka prawna doradztwa nieruchomościowego, Nieruchomości C.H. Beck, nr 12 (112), 2007.
  4. Nieruchomości w Polsce. Pośrednictwo i zarządzanie. Kompendium. Pr. zbior. pod red. J. Brzeskiego, D. Cichonia, K. Jurka, B. Rogatko, Europejski Instytut Nieruchomości. Warszawa-Kraków 2007.
  5. Raport PFRN "Nieruchomości - trendy 2014".
  6. Stachura E., Marketing na rynku nieruchomości, PWE, Warszawa 2007.
  7. Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2014 r. poz.518).
  8. Ustawa z 28.11.2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).
  9. Ustawa z 13.06. 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r . poz. 829).
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2015.91.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu